Rengøringsassistenter kan ikke tvinges ned i tid

En ny dom fra Arbejdsretten har afgjort, at når en kommune udliciterer rengøringsopgaver til et privat rengøringsfirma, kan det nye firma ikke uden videre sætte rengørings-assistenterne ned i tid - hvis de skal gøre det samme område rent.

Af dommen fremgår, at det først og kun kan ske - når rengøringsassistenternes offentlige overenskomst er udløbet. Den nuværende OK udløber 31. marts 2015, understreger Fagbladet 3F.

Formand for 3F Privat Service, Hotel og Restauration, Tina Møller Madsen, kalder det en banebrydende dom:

”Vi betragter dommen som en kæmpe sejr. Arbejdsgiveren påstod jo, at ledelsesretten gav dem lov til at pålægge de ansatte at arbejde 30 pct. hurtigere end normalt. Men det er nu slået fast, at når man er omfattet af den offentlige overenskomst, kan et privat firma - der overtager opgaven - ikke gemme sig bag ledelsesretten og bare forlange, at de ansatte skal arbejde 30 procent hurtigere,” siger hun til Fagbladet 3F.

Sektorformand i FOA, Gina Liisborg, siger til Fagbladet FOA:

”Det er et stort, stort fremskridt, at kommunerne ikke uden videre kan sætte rengøringsassistenterne ned i tid, når de udliciterer til private firmaer. - Senest har vi set i Ballerup Kommune, at medarbej-derne blev sat en time ned om dagen. Det har store økonomiske konsekvenser for folks økonomi.”