Regeringen pålægger nulvækst i kommunerne

Regeringen stod fast på sit eget og EU's krav om nærmest nulvækst i kommunerne, da kommuneaftalen om budgetterne for 2015 blev indgået tirsdag 3. juni.

Kommunerne får med aftalen lov til at bruge 350 millioner kr. mere til det, der kaldes den nære sundhed. Men de 200 mio. skal findes ved besparelser i kommunerne. – Resultatet bliver, at de kun har 150 mio. kr. mere at gøre godt med, og det er altså mindre end 0,1 procent af deres samlede budgetter.

Så regeringen siger haps, efter at kommunerne de senere år rent faktisk har brugt 4-6 milliarder kr. mindre, end de har haft budget til.

Regeringen og kommunerne har igen i år aftalt, at skatten i kommunerne samlet set skal holdes i ro. Hvis nogle kommuner hæver skatten, så skal andre altså sænke deres skat tilsvarende.