Borgermøde om udlicitering
Politik kan stadig engagere - også på en aften med strålende sol.

Oprørte borgere strømmede til møde om udlicitering af plejehjem

Helsingør: Godt 100 borgere - heraf mange ansat på plejehjemmene - mødte tirsdag 20. maj op i Toldkammeret til borgermøde om planerne om at udlicitere plejehjemmet Grønnehaven

De pludselige planer om at udlicitere plejehjemmet Grønnehaven - der blandt andet huser et demensafsnit - til private firmaer er at dømme efter fremmødet en sag, som engagerer kommunens borgere. For ca. 100 borgere kom til et debat-møde indkaldt med kort varsel af Socialdemokraterne, Enhedslisten, Lokaldemokraterne, SF og fagforeningen FOA i Nordsjælland.

Det var tydeligvis borgere, som var alt andet end trygge ved planerne – og konsekvenserne for de svageste ældre og de ansattes arbejdsforhold.

- Jeg arbejder på Grønnehaven og er meget bekymret for, at vi vil komme til at se flere magt-anvendelser mod de ældre. Det synes jeg ikke, vi gør i dag. Men stiger arbejdspresset, så frygter jeg, det er noget vi kommer til at opleve mere af, lød det fra en kvindelig ansat. Hun var ligesom en stor gruppe ansatte fra plejehjemmet mødt op til mødet.

- Hvis det bare er ineffektivitet hos kommunen - der er skyld i, at private skulle være 2,1 millioner kroner billigere - så har nogen ikke passet deres job. Men den virkelige forklaring er selvfølgelig, at man vil presse og spare på de ansatte. Man sparer selvfølgelig også på kvaliteten. Det véd jeg privat fra dem jeg kender, som arbejder i den privatiserede ældrepleje i Gribskov Kommune, lød det fra Anje Holmstad. Hun understregede, at hun ikke udtalte sig i sin egenskab af formand for Ældrerådet.

Tilhængere blev væk

I debat-panelet sad Socialdemokraternes byrådsmedlemmer Henrik Møller og Duygu A. Ngotho, SF's byrådsmedlem Bente Borg Donkin, Enhedslistens byrådsmedlem Allan Berg Mortensen, Per Ehlersen fra Lokaldemokraterne, og formand for FOA Nordsjælland, Lene Lindberg. Selv om alle byrådets partier var blevet indbudt, var kun Venstres byrådsmedlem Mette Lene Jensen mødt op fra det borgerlige flertals side.

Mette Lene Jensen understregede, at spørgsmålet om udlicitering grundlæggende handler om at anvende de knappe ressourcer bedst muligt og få flere penge til kerneopgaver. Hun understregede også, at en udlicitering som regel betyder, at de ansatte bliver virksomhedsoverdraget.

- Det er jo os som politikere, der udformer betingelserne, understregede hun.

Skønt man altså som politiker selv kan udforme udbuddet, som man vil, så er det svært at løbe fra, at en udlicitering får betydning for de ansatte.

- Jeg har intet principielt imod, at man kan tjene penge på velfærdsydelser. Men jeg synes vi skal være ærlige og se på, hvad der er baggrunden for besparelsen i potentiale-afklaring. Og her står det klart, at det er overenskomster, de ansattes løn, samt arbejdstakten altså de ansattes arbejdstempo, som skal give besparelsen, sagde Bente Borg Donkin fra SF.