Økonomer forvrænger erfaringer med udliciteret rengøring

Så blev der nedsat nok en kommission – en produktivitetskommission – og dens rapport, om hvordan den offentlige sektor skal fornys fremover, er gyselig læsning. F.eks. forslaget om mere udlicitering og mere offentligt-privat samarbejde (OPP) som skal spare penge og udvikle den offentlige sektor.

Flere af de eksempler fra rengøringsområdet, som kommissionen har brugt, er helt misvisende. At Århus Kommune og Struer kommune har sparet op mod 54 procent af omkostningerne ved at udlicitere rengøringen - og har fået samme kvalitet for den halve pris - er helt forkert. – I begge kommuner har man tværtimod på grund af dårlig kvalitet måttet tage rengøringen tilbage i eget regi!

Det har vi også oplevet ved en udlicitering af rengøringen i Høje-Taastrup kommune tilbage i 2006, hvor man efter et halvt år tog rengøringen tilbage i eget regi.

Alt i alt virker det som bestilt arbejde at postulere, at der er masser af penge at spare - samtidig med at man får en lige så god eller bedre kvalitet. Og nu anbefaler kommissionen så, at også andre områder – hele børnehaver og hele plejehjem – skal udsættes for udbud, udlicitering og offentlig -privat samarbejde … ud fra disse helt forfejlede eksempler fra rengøringsområdet.

Vi må gøre mere for, at de eksempler vi ser på mislykket brug af udbud og udlicitering - som i virkeligheden er til skade for brugerne - kommer mere frem i søgelyset. Det virker da utroligt, at eksperter i en kommission end ikke evner at forholde sig til resultatet og evalueringen af en stor besparelse ved udlicitering.

I den skriftlige orientering til generalforsamlingen her i bladet, kan du læse mere om udliciteringen af rengøringen på Brøndbyøster Skolen – som har medført helt horrible besparelser på det daglige timetal til rengøring.

På generalforsamlingen onsdag 7. maj skal vi bl.a. tale om, hvordan vi som fagforening kan gøre vores til at afværge mere udbud og udlicitering af vores arbejde – det gælder både inden for rengøring, køkken-kantine og vaskeri. Det kan godt være, der altid ser ud til at kunne spares rigtig meget. Men når det kommer til stykket, så lader det sig ikke gøre at få det hele for den halve pris! De kommunalpolitikere, som tror på den slags, er fuldstændig naive og stikker hovedet i busken. Måske fordi de ikke ønsker at fortælle borgerne, at servicen bliver forringet ved besparelser.

Men vi - som udfører arbejdet - véd bedre. De fleste besparelser betyder ringere service og dårligere kvalitet for børn, ældre og patienter. Vi skal dele ud af vores erfaringer, så vi kan skyde produktivitetskommissionens rapport og anbefalinger ned, inden den gør endnu mere skade på vores velfærd.

Jeg håber, at rigtig mange af Jer vil komme til generalforsamling og være med til at diskutere, hvordan vi i FOA/KLS kan gøre vores til at bevare velfærden, arbejde for et sundt og bæredygtigt arbejdsmiljø for vore medlemmer - og hvilken service vi skal kunne give.

Vel mødt onsdag 7. maj her i FOA Valby-huset på Vilhelm Thomsens Allé 9!

Jeg håber også, at de fleste af jer vil bruge retten til at stemme søndag 25. maj. Når hver af os skal sætte sit kryds ved den, man synes bedst kan repræsentere ens synspunkter i EU-parlamentet. Og samtidig sætte sit kryds ud for ja eller nej til EU Patentdomstolen.

Det er spørgsmål, som kan være svære at overskue. Se mere om hvad nogle KLSere mener på side 16, bagsiden af KLS Nyt.

Men det er vigtigt at stemme. For vi skal huske, at EU spiller en stor rolle, når offentlig service sendes i udbud, og skat og finanslov afgør, hvor mange velfærdsjob kommunerne har råd til.

 

Venlig hilsen

Ellen