Nye veje mod rene daginstitutioner og ældrecentre – Tilbud om møde

Kom til gratis inspirationsmøde i din kommune om rengøring på daginstitutioner og ældrecentre – for ledere, rengøringspersonale, arbejdsmiljørepræsentanter, TR o.a.

* Vil I finde nye veje til trivsel for brugere og personale?

* Vil I lære metoder til at samarbejde med brugerne om rengøringen?

* Vil I have renere daginstitutioner og ældrecentre?

* Vil I høre om daginstitutioner og ældreområder, hvor rengøringspersonalet og det øvrige personale går nye veje i samarbejdet?

 

Så bestil et gratis inspirationsmøde, hvor konsulenter fra KL, 3F og FOA:

- Fortæller om daginstitutioner og ældreområder, der har sat fokus på rengøring og fået bedre indeklima og mere trivsel

- Giver gode råd om kommunikation mellem rengøringspersonale, medarbejdere og brugere

- Forklarer, hvordan I sikrer god hygiejne på arbejdspladserne

- Giver indblik i nye metoder til rengøring.

 

Hvad gør I rent praktisk?

Hvis I ønsker et inspirationsmøde, skal I sende en mail til chefkonsulent Jan Struwe Poulsen i KL på jtp@kl.dk - I skal selv samle en gruppe interesserede og finde et mødested.  (- Hvis I ikke har bedre sted, kan I bruge FOA-huset i Valby, KLS vil godt lægge lokale og forplejning til, siger Mimi).

 

Møderne afholdes fra 1. oktober 2014. Møder varer 1-2 timer og er gratis. Møderne udbydes efter først-til-mølle princippet.

Resultat af et samarbejdsprojekt FOA + 3F + KL

KL, 3F og FOA har sammen sat fokus på rengøring af daginstitutioner og ældreområdet i projektet ”Rengøring og trivsel på daginstitutioner og ældreområder”. Projektets grundtanke er at frem-hæve betydningen af god rengøring og forudsætningerne herfor - og skabe fælles ejerskab hos brugere, ledelse og rengøringspersonale.

Projektet bygger på interviews i otte kommuner, der sammen med KL, 3F og FOA har satset på at skabe involvering og ejerskab til rengøringen. De otte kommuners erfaringer har vist deres værd i praksis.

Så nu indbyder KL, 3F og FOA til gratis inspiration i din kommune om nye veje til rene daginstitu-tioner og et rent ældreområde. Vi vil på mødet sprede de gode erfaringer – og lægge op til lokal debat og erfaringsudveksling med jer.

  • Er det ikke lige noget for dig og jer?

 

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Berit Jakobsen på mail: bec016@foa.dk eller tlf. 46 97 23 01.