Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014

Fra 1. januar 2014 blev den ny, midlertidige arbejdsmarkedsydelse indført. Den nye ydelse gælder 1½ år til og med 30. juni 2016.

Ydelsen kan udbetales til de ledige, der mister deres dagpengeret efter 1. januar 2014, og til de ledige der opbruger deres ret til den forlængede uddannelsesydelse.

Denne ydelse er lige som uddannelsesydelsen på 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere svarende til 489 kr. om dagen. Og på 80 procent af højeste dagpengesats for forsørgere svarende til 652 kr. om dagen. Disse satser gælder fra og med den 6. januar 2014.

Den samlede periode, hvor man kan modtage dagpenge, uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse, må ikke i alt være på mere end 4 år.

Det er a-kassen, der udbetaler arbejdsmarkedsydelsen, så den ledige skal derfor bevare sit a-kasse medlemsskab.

Hvem er i målgruppen?

• Alle de ledige hvis dagpengeret er ophørt til og med 5. januar 2014. Denne gruppe skal dog først på den særlige uddannelsesydelse - og først når den er opbrugt, så overgår man til arbejdsmarkedsydelsen.

• Alle de ledige hvis dagpengeret ophører fra 6. januar 2014 - 3. juli 2016.

• Alle de ledige som opbruger retten til den særlige uddannelsesydelse fra 30. december 2013 til 5. januar 2015.

For alle 3 grupper er der mange andre ting, der har indflydelse på, hvor mange uger man kan få den særlige arbejdsmarkedsydelse m.m. Jeg vil derfor opfordre vores medlemmer til at kontakte os i a-kassen, så vi kan rådgive om, hvordan den enkelte er stillet.

FOAs a-kasse har sendt brev ud til alle de af vores medlemmer, som vi har en formodning om kunne have ret til den særlige arbejdsmarkedsydelse. Så hvis du har fået et brev og er i tvivl om noget, så ring, mail eller skriv til os.