Liselotte er stoppet i FOA/KLS

Liselotte Frederiksen fratrådte sin stilling som medlemsorganisator i FOA/KLS den 5. februar 2014 på grund af helbredsmæssige problemer. Fratrædelsen sker efter gensidig aftale.

Det er med stor beklagelse, at vi i FOA/KLS må tage afsked med en så dygtig og engageret medarbejder.

Liselotte vil fortsat gerne være med til at arrangere og deltage i sociale arrangementer, f.eks. skovtur og juletræsfest.

Venlig hilsen

Mimi og Ellen