Ledige pladser på – Dansk-kursus fra 9. september - 9. december

Har du eller en af dine kollegaer brug for at lære mere dansk?

Så er det med at springe på nu – for der et par ledige pladser på det gratis dansk-kursus, som starter tirsdag 9. september kl. 16-19 i FOA-huset i Valby og løber frem til tirsdag 9. december. I alt 13 tirsdage.

Deltagerne får lyst og mod til at skrive, læse og udtrykke sig mere og bedre på dansk.

Tilmeld dig straks og senest mandag 1. september ved at maile til kls@foa.dk - bare skriv dansk-kursus, dit navn, cpr.nr. og telefon-nr.  - Eller ring ind til KLS på tlf. 46 97 15 00.

Deltagernes dansk-færdigheder før kursus-start bliver testet tirsdag 2. september fra kl. 16. Så undervisningen kan tilrettelægges bedst muligt efter deltagernes behov.

- Er du eller nogle af dine kollegaer interesseret?