Kun medlemmer får understøttelse ved konflikt - 1. januar sidste frist

1. januar er sidste frist for indmeldelse, hvis nye medlemmer af fagforeningen skal have konfliktunderstøttelse i forbindelse med OK-15.

For at ansatte på overenskomstområdet kan være berettiget til at få understøttelse - hvis FOA kommer ud i konflikt til foråret - så skal man være medlem af fagforeningen 1. januar 2015. – Husk at de, der kun af medlem af A-kassen, har ikke ret til konfliktunderstøttelse.

Så nye medlemmer skal være meldt ind senest 31/12 - altså inden nytårsaften onsdag 31. december.

Hvis det krav ikke er opfyldt eksempelvis på grund af sygdom eller jule-lukning på afdelings-kontoret, vil der skulle tages stilling til, om ret til konfliktunderstøttelse alligevel kan erhverves.

  I lighed med tidligere kan en skriftlig anmodning om indmeldelse med virkning fra 1. januar accepteres og give ret til konfliktunderstøttelse - hvis anmodning er FOA i hænde senest 15. januar 2015.

Konfliktramte, der bliver ansat på overenskomstområdet 1. januar 2015 eller senere, kan opnå retten til konfliktunderstøttelse - når indmeldelse sker med virkning fra ansættelsesdagen, og anmodningen om medlemskab er FOA i hænde senest 14 dage efter ansættelsen.

 

Reel risiko for konflikt

Konflikten kan komme, hvis de overenskomstforhandlinger, OK-15 - som FOA og andre organisationer skal have til foråret - ender i strejke eller lockout.

Og den mulighed er bestemt til stede, vurderer FOAs forhandlingschef Jakob Bang: ”Vi oplever, at de offentlige arbejdsgivere har været langt mere offensive i deres udmeldinger, end vi tidligere har set det”, siger han til Fagbladet FOA.

”Det øger risikoen for, at overenskomstforhandlingerne kan ende i en mere omfattende konflikt – særligt når man tænker tilbage på konflikten omkring lærernes arbejdstid. Arbejdsgiverne har også blikket rettet nu mod vores arbejdstidsaftaler,” siger FOAs chefforhandler.