Kontanthjælpsreformen gælder nu

1. januar 2014 trådte regeringens kontanthjælpsreform i kraft.

De største ændringer berører unge under 30 år – for at sikre at unge så vidt muligt kommer væk fra kontanthjælp og får en uddannelse.

Reglerne for aktivering ændres.

Og samlevende par over 25 år får gensidig forsørgerpligt.

Fra passiv til parat

Som reglerne er nu, kan Jobcentret fritage dig fra tilbud, hvis du f. eks. er for syg til aktivering og job.

Fra 1. januar skal alle have tilbud om aktivering, mentor m.v. efter en vis periode på ydelse.

Unge under 30 år uden uddannelse vil blive opdelt i ’uddannelsesparate’ (klar til en uddannelse) og ’aktivitetsparate’ (klar til aktivering).

For unge under 30 år med en uddannelse – og for voksne over 30 år – vil kommunen skelne mellem jobparat og aktivitetsparat.

Nytteindsats

Nytteindsats indføres som ny aktiveringsform. Den består af ulønnede arbejdsforløb i det offentlige – f. eks. medhjælp i institutioner eller vedligeholdelse af bygninger m.v.

Herudover består aktivering stadig af vejledning eller opkvalificering (kurser, projekter, uddannelse); samt virksomhedspraktik og løntilskudsjob.

Man kan også fremover få aktivering i form af en mentor, der giver personlig støtte – og Jobcentret får pligt til at give en helhedsorienteret indsats, der tager hånd om dine evt. sociale, helbredsmæssige eller andre problemer.

Unge under 30 år uden uddannelse

For gruppen af uuddannede under 30 år afskaffes kontanthjælp og erstattes af uddannelseshjælp, som ligger på niveau med SU (der gælder særlige satser, hvis du har børn).

Jobcentret giver dig et uddannelses-pålæg.

Det betyder, at du – hvis du er uddannelsesparat - skal starte på en uddannelse hurtigst muligt. Hvis du ikke gør det, stopper din uddannelseshjælp.

Indtil uddannelsesstart kommer du i aktivering.

Hvis du ikke umiddelbart er i stand til at tage en uddannelse, betragtes du som aktivitetsparat – og du får en aktivering m.v., der skal hjælpe dig til at kunne vælge og gennemføre en uddannelse.

Aktivitetsparate unge kan senest efter 3 måneder få et aktivitetstillæg, så den samlede hjælp svarer til den nuværende kontanthjælp.

Unge under 30 år med uddannelse

Er du under 30 år og har en uddannelse, får du kontanthjælp på ungesats. Der er forskellige satser – bl.a. afhængig af om du har børn.

Hvis du er jobparat – altså umiddelbart kan arbejde – skal du senest efter 3 måneder på kontanthjælp i aktivering i form af løntilskudsjob, virksomhedspraktik eller ”nytteindsats”.

Hvis du ikke umiddelbart kan arbejde på grund af helbredsproblemer eller andet, er du aktivitetsparat. Så skal du i aktivering senest efter 6 måneder på kontanthjælp.

Som aktivitetsparat kan du få et aktivitetstillæg efter 3 måneder på kontanthjælp, så den samlede hjælp svarer til den nuværende kontanthjælp.

Til de voksne

Er du 30 år eller derover, modtager du kontanthjælp som i dag.

Jobcentret giver dig aktiveringstilbud på samme måde som for unge under 30 år med en uddannelse.

Samlevende

I dag gives kontanthjælp uden hensyn til en samlevers indtægt og formue.

Fra 1.1.2014 får samlevende – ligesom ægtepar– gensidig forsørgerpligt ved beregning af uddannelses- og kontant-hjælp.

Den nye regel gælder kun samlevende, der begge er fyldt 25 år og lever i et ægteskabslignende forhold – herunder har fælles barn /børn; er /har været noteret som samboende i ATP eller tidligere har været gift med hinanden.

Ændringen gælder ikke, når forældre og voksne børn samt søskende eller venner bor sammen.

2014 bliver et overgangsår, hvor ændringen for samlevende kun får ’halv kraft’, så samlevende kan vænne sig til de nye regler.