Kommunerne vil pille ved arbejdstiden

De kommunale arbejdsgivere har meldt deres temaer ud til de kommende overenskomst-forhandlinger. De ønsker blandt andet, at arbejdstiden kan tilrettelægges mere fleksibelt

Kommunernes Landsforening (KL) har i dag offentliggjort deres krav ved forhandlingerne om nye overenskomster, OK-15 – samlet under overskriften ”Velfærd i forandring.”

Det handler om – arbejdstidsregler, færre overenskomster, færre beskyttede tillidsfolk og senere seniordage.

KL understreger, at den økonomiske ramme stadig er stram, men at den ”kommunale lønudvikling skal være i balance med lønudviklingen på det private arbejdsmarked.”

KLs ønskeseddel
Arbejdstidsreglerne ønsker KL forenklet. De kommunale arbejdsgivere mener, der er behov for forenkling, så der for forskellige faggrupper er ”de samme rammer for arbejdstiden.”

Antallet af overenskomster ønsker KL også ændret, så der bliver ”færre, men bredere overenskomster.”

Beskyttelsen af tillidsvalgte vil KL begrænse til at omfatte færre end i de gældende regler.

Seniordagene vil KL udskyde, så de først skal træde i kraft i en senere alder og følge ”udviklingen i afgangsalderen.”

Ikke et ord om frivillige
Oplægget til OK-15 rummer også en række punkter i forhold til velfærd i forandring. Uden direkte at bruge ordet frivillige nævnes, at ”kernevelfærden skabes af professionelle – men at nye aktører yder med.”