KLS tjent 1,7 mio. kr. til medlemmerne i faglige sager

I de faglige sager om manglende eller forkert udbetaling til ansatte KLS-medlemmer vedrørende løn, tillæg, pension, feriepenge, opsigelsesvarsel – samt om fritstilling, usaglige opsigelser og ligebehandlingssager – har fagforeningen i 2013 sikret medlemmerne i alt 1.703.412 kr. ved forhandlinger med arbejdsgiverne.

Mest erstatning og godtgørelse er hentet i sager om manglende eller forkert løn – 708.000 kr.

I sager om fritstilling eller bortvisning ændret til opsigelse og fritstilling har medlemmer fået erstatninger og godtgørelser for samlet 248.000 kr.

I sager efter ligebehandlingsloven har medlemmer fået godtgørelse på 195.000 kr.

Medlemmer opsagt på usagligt grundlag har fået godtgørelse på samlet 178.000 kr.

Mens medlemmer, der har manglet at få udbetalt feriepenge, er blevet tilkendt i alt 135.000 kr.

I alle andre sager end om pension skal man være opmærksom på, at pension og feriepenge ikke er medregnet.

Men i alt har fagforeningen altså i erstatninger og godtgørelser ved faglige sager tjent 1,7 millioner kr. hjem til medlemmerne i 2013.