KLS-pres stopper udlicitering af rengøringen på københavnsk døgninstitution

En kvinde, der gør rent på bostedet Albatros under Københavns Kommune, ringede ind til sin fagforening, fordi institutionen var gået i gang med at få rengøringen udliciteret til et privat firma.

- Der gik kun tre uger, så var det udliciteringsforsøg stoppet.

Først kontaktede næstformand i FOA/KLS, Mimi Bargejani, institutionslederen for Albatros – som er to bosteder på Løvstikkevej 66 og 67 i Sundby. Hun gjorde lederen opmærksom på, at udbuddet ikke først havde været behandlet i det lokale MED, samarbejdsudvalget, som det jo skal.

Derefter skrev Mimi direkte til borgmesteren for Socialforvaltningen, Mikkel Warming – om han kendte og havde været med til politisk at drøfte den udlicitering af rengøringen i Socialudvalget. Og om borgmesterens parti, Enhedslisten, fortsat er imod at udlicitere? Samt at beslutningen undrede Mimi, ”når man nu har en tværgående arbejdsgruppe i Københavns Kommune, der lige netop ser på, hvor mange steder man pt. bruger eksterne leverandører inden for rengøringen”.

Borgmester stopper udbud hurtigt

Efter at have undersøgt sagen svarede borgmesteren hurtigt først i oktober:

”Albatros-lederen har fokuseret på at sikre medarbejdernes job ved virksomhedsoverdragelse til det private rengøringsfirma. Så ledelsen glemte to afgørende ting – at udbud skal høres i lokal-MED. Det blev efterfølgende gjort, men for sent. Og at sagen skulle have været forelagt Socialudvalget. For borgerrepræsentationen har 27.11. 2012 besluttet, ’at de udbud - hvor der sker virksomhedsoverdragelse - skal forelægges til politisk godkendelse’.

Jeg har på den baggrund bedt forvaltningen om at få institutionen til at stoppe udbuddet og ikke underskrive kontrakten. Og indskærpet forvaltningen, at udlicitering er et politisk spørgsmål, hvorfor det skal til godkendelse i Socialudvalget.

Udlicitering er ikke en blomst, der er groet i Enhedslistens have. Derfor er jeg meget glad for din henvendelse, så vi har kunnet få sat en stopper for denne regelstridige udlicitering på Albatros.”

Lederen af døgninstitutionen har over for Mimi bekræftet, at udlicitering af rengøringen er indstillet, og at der ikke var indgået nogen skriftlig aftale med det private firma Delta Rengøring.