Jeg stemmer til EU-valget 25. maj

Jeg har ikke tænkt på det med EU patentdomstol. Jeg har kun tænkt på EU-valget til Parlamentet, for jeg er bekymret for den ensretning, der sker. Hvor stopper det…? spørger Pia Nielsen, fællestillidsrepræsentant for plejemedhjælperne i Sundheds- og Omsorgs-forvaltningen i København.

- Bliver det vores arbejde, løn og arbejdsvilkår - som skal bestemmes fra EU?

Gift- og farve-stoffer bliver jo ensrettet. Så vores selvbestemmelse kommer i fare. Vi får ikke lov til at beholde det, vi har.

Det eneste vi kan være sikre på, at EU ikke ensretter – det er hvornår vi skal have helligdage … kristelige, muslimske og andre helligdage.

Jeg vil i hvert fald stemme søndag 25. maj. For det er vigtigt, vi bruger den demokratiske valgret og sætter vores krydser.

Stadig mere af økonomien bestemmes jo af Bruxelles – skatter, udliciteringer, finanslov, kommunernes penge og børnechecken. De siger, vores løn skal skæres ned! slutter Pia Nielsen med en hovedrysten. 

Jeg er i tvivl - men vil stemme

- Det er første gang jeg skal stemme, så jeg er i tvivl. Men jeg vil helt afgjort afgive min stemme og sætte mit kryds til EU Parlamentsvalget den 25. maj, siger Svetlana Vuceljic, der er arbejdsmiljørepræsentant og klubbestyrelsesmedlem i Centralvaskeriet på Bispebjerg Hospital.

- Jeg synes ikke, der skal flere østeuropæiske lande ind, for de tager for mange af vores job.

Og så vil jeg gerne beholde kronen i stedet for euroen.

Men det der med EU Patentdomstolen, det har jeg ikke rigtig hørt noget om. Så det må vi finde ud af, hvad det handler om. Det er der lang tid til, ik’, synes Svetlana.