Hvis bare jeg får mere i løn - så får jeg også mere tid

Medens dette bliver skrevet, sidder det meste af Danmark og venter på, at Venstres forhenværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, fremlægger sine bilag og fortæller om sit liv på første klasse.
Som almindelig dansker kan jeg have svært ved at forstå, at de der råber højst op om, at jeg skal vise tilbageholdenhed og samfundssind, er dem, der også går forrest, når det er til deres fordel. For så skal der i hvert fald ikke holdes tilbage eller vises samfundssind.

Man kan vel bruge Venstres eget valgsprog og føje lidt til: ”Venstre véd man hvor man har, altid på første klasse når andre betaler.” Samfundssind er da ikke noget, der trykker Venstre og især ikke Lars Løkke Rasmussen.

Det gælder også de kommunale politikere, de der bestemmer over min hverdag. De har også svært ved at vise samfundssind og tilbageholdenhed, når det gælder dem selv. De vil nu til at have mere for at udfører deres politiske arbejde.

Det er kun et år siden, at Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning startede en af Danmarks største udliciteringer. Den 1. oktober 2012 fortalte Venstre-borgmester på området, Pia Allerslev, at nu sparede Københavns Kommune 80 millioner. Alle disse millioner skulle komme kommunens borgere til gode. Det viser sig nu ikke at være helt rigtigt. En stor del af dem skal åbenbart bruges til at give borgmestrene og medlemmerne af Borgerrepræsentationen mere i løn.

En af de begrundelser politikerne giver, for at de skal have mere i løn, er at de har fået mere arbejde med tiden, og derfor har de ikke tid nok til at passe deres politiske arbejde. Nu er jeg jo kun en almindelig dansker, men jeg har svært ved at forstå, at man får mere tid, hvis bare lønnen stiger. For så vil jeg da også have mere i løn, nu hvor udliciteringen har skåret så meget i min rengøringstid, at jeg heller ikke kan nå mit arbejde, så både min faglige stolthed og min kunde er tilfreds.

En ting er i hvert fald sikkert, og det er, at jeg så måske kunne få en løn, jeg kan leve af - og det ville jo være dejligt.

En anden ting vi lige skal huske, inden politikerne får mere i løn, er at det jo er frivilligt arbejde, de udfører. Der er jo ingen, som har tvunget dem til at melde sig ind i et politisk parti - og der er slet ingen, der har tvunget dem til at stille op for at blive valgt. Det har de gjort helt frivilligt. Hvis man spørger en af disse politikere om, hvorfor de gør det frivilligt, så er det for at få indflydelse. Det har intet at gøre med, at de skal have løn for det, for de har jo selv valgt det. Jeg véd, at hvis det var mig, der udførte frivilligt arbejde, så ville jeg ikke få noget for det. Det er da også helt rimeligt, når jeg jo har gjort det frivilligt.

Nu er der måske nogle politikere, der vil sige, vi har også et ansvar for at få budgettet til at hænge sammen. Det kan jeg ikke rigtig forstå. For hver gang der sker et eller andet, så kan jeg næsten ikke komme hen til min håndvask for at få vand til min rengøring - for dér står alle politikerne for at ”vaske hænder”. De politikere som ellers har travlt med at sige: ”Jeg vidste ikke noget. Jeg har ikke gjort noget galt.

Her til sidst vil jeg lige oplyse, at det her intet har med den danske jantelov at gøre, som nogen måske vil antyde. Det er bare for at vise, at bare de danske politikere får i pose og sæk, så er det i orden.
Men hvis jeg ønsker mig et arbejde, jeg kan leve af, så får jeg at vide, at jeg skal vise samfundssind og helst gå ned i løn.

Med venlig hilsen
Per Christensen
rengøringsassistent og almindelig dansker