Hvad koster det at være medlem af FOA/KLS i 2015?

Her kan du se de forskellige, månedlige kontingentsatser for KLS-medlemmer i det nye år 2015.

Både for de medlemmer der er fuldtids-forsikrede, og de deltids-forsikrede. Og for de medlemmer med eller uden efterlønsbidrag.

Altså kontingent-satserne for alle de forskellige typer medlemskab af FOA/KLS.

Kontingent-tallene her for 2015 er ekstra vigtige at gøre opmærksom på, fordi der desværre har indsneget sig nogle forkerte enkeltsatser, og den sidste linje ”Pensionister over 65 år” = 16 kr. er faldet ud i kontingent-skemaet på side 11 i KLS Nyt december-nr., som medlemmerne får lige før jul. – Men de samlede beløb for de forskellige kontingent-typer er rigtige (- Kontingent i alt, i søjlen yderst til højre).

Ligesom de otte mest almindelige kontingentsatser 2015 i det korte, farvede oversigts-skema på side 13 er korrekte.

Skemaet med alle de korrekte kontingentsatser 2015 vil blive bragt i februar-nummeret af KLS Nyt.

 

Se her … FOA/KLS KONTINGENTSATSER FRA 1. JANUAR 2015