Her er de nye dagpenge-satser!

Der sker igen i 2014 regulering af dagpengesatsen.
Reguleringen skete med virkning fra man¬dag 6. januar 2014.

De nye satser er:

Dagpenge, lønmodtagere:         
- Fuldtidsforsikrede 815 kr.     
- Deltidsforsikrede  543 kr. 
- Mindstesats  657 kr. 
- Dimittend, fuldtidsforsikrede         668 kr. 
- Dimittend, deltidsforsikrede  446 kr. 
   
Arbejdsgivernes dagpenge-godtgørelse (G-dage):      
- Hel dagpengegodtgørelse 815 kr.
- Halv dagpengegodtgørelse 408 kr. 
   
Efterløn, fleksibel ordning:   
- Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)  742 kr. 
- Deltidsforsikrede (91 pct. sats)  494 kr. 
- Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)  815 kr.
- Deltidsforsikrede (100 pct. sats)  543 kr.