Gravid medlem får 195.000 kr. – opsagt under barsel for graviditet

Et medlem havde gjort rent på et hospital i Region Hovedstaden i seks år. Men blev fyret i november 2012, da hun skulle møde igen efter et års barselsorlov - men måtte melde sig syg med graviditets-betinget sygdom, da hun var gravid igen.

Hospitalet angav mødeustabilitet som grund til opsigelsen.

Medlemmet søgte hjælp i fagforeningen. Som faglig sagsbehandler i KLS forhandlede Søren Kjær sagen med arbejdsgiveren. Hospitalet fastholdt fyringen og afviste, at det havde noget med barsel at gøre.

– Arbejdsgivere må ifølge ligebehandlingslovens § 9 ikke afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Og arbejdsgiveren skal kunne påvise, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold, hvis afskedigelsen sker under graviditet eller barselsorlov, understreger Søren Kjær.

– Så vidt jeg kunne se, blev hun opsagt på grund af graviditeten, og ikke på grund af ustabilitet. Der er nemlig ikke giver advarsler eller afholdt sygefraværssamtaler 1½ år forud. Desuden strider det mod ligebehandlingsloven at opsige en medarbejder, som netop er vendt tilbage fra barselsorlov. For så formodes det, at den reelle beslutning om opsigelse er truffet under medarbejderens barselsorlov.

Hospitalet indgik forlig i juni, så medlemmet fik 7½ måneds løn i fratrædelsesgodtgørelse, i alt 195.000 kr. før skat.