Forskellig facility management i København og Glostrup

Københavns Kommune arbejder stadig videre med facility management. Man er i gang med at få lavet opmålinger af arealer – for at kunne opgøre og vurdere den samlede pakke af serviceydelser som rengøring, køkken, reception, posthåndtering, grøn pleje og bygningsvedligehold.

Men der er ikke taget endelig stilling til, hvad næste skridt skal være og hvornår.

”- Vi frygter dog, at en konsekvensen af facility management i København kan blive endnu mere udlicitering af vores arbejdsopgaver, siger KLS-næstformand Mimi Bargejani i april-nummeret af fagforeningens medlemsblad KLS Nyt.

Glostrup Kommune gør det anderledes

Glostrup Kommune har også besluttet at lave facility management - men som en kommunal udgave i ”Glostrup Ejendomsenhed”.

Indtil videre har vi fået fortalt, at det ikke vil få nogen indflydelse på vores områder - hverken med hensyn til stillinger eller timetal,” siger KLS-næstformand Mimi Bargejani i april-nummeret af fagforeningens medlemsblad KLS Nyt.

”Hvis alting falder på plads, starter det 1. april 2014. - Men det ligger altså ikke i kortene, at det vil medføre udlicitering i Glostrup,” vurderer Mimi.