Offentligt ansatte er nu samlet i Danmarks største OK forhandlingsfællesskab

570.000 ansatte i kommuner og regioner vil igen stå sammen, når de nu forhandler ny overenskomst 2015. For organisationerne har sagt farvel til KTO og Sundhedskartellet – og velkommen til Forhandlings-fællesskabet.

8. oktober blev der nedsat bestyrelse og forhandlingsudvalg. Formanden for Forhandlingsfællesskabet er Anders Bondo Christensen, Lærernes Centralorganisation. Næstformænd er Dennis Kristensen, FOA, og Finn R. Larsen, Akademikerne.

”Vi har samlet lønmodtagersiden på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Erfaringerne fra de seneste overenskomstfornyelser viser, at vi lønmodtagere er nødt til at stå sammen, hvis vi skal give arbejdsgiverne et konstruktivt med- og mod-spil i forhandlingerne. Det er vores opgave, sammen med arbejdsgiverne, at sikre at arbejdspladserne også i fremtiden er attraktive”, udtaler Anders Bondo Christensen, formand for Forhandlingsfællesskabet.

 Grundlaget for Forhandlingsfællesskabet blev aftalt i april i en principaftale, som blev godkendt både blandt Sundhedskartellets organisationer og på KTO’s repræsentantskabsmøde.

”Processen med at etablere det ny Forhandlingsfællesskab er drevet af positiv politisk vilje til at samle lønmodtagersiden. Vi har givet hinanden fælles politisk håndslag om, at ingen organisation vil blive efterladt på perronen, når vi forhandler med de to selvstændige arbejdsgiverparter. Det ny samarbejdes klare mål er at skabe de bedst mulige vilkår og resultater for vores ansatte medlemmer”, siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

 Forhandlingsfællesskabet repræsenterer samtlige forhandlingsberettigede organisationer med ansatte i kommuner og regioner. Forhandlingsfælleskabet består af 53 organisationer og vil optræde fælles i forhandlingerne med de kommunale og regionale arbejdsgivere om generelle løn- og arbejds-vilkår.