FOA SoSu anbefaler nej til OK-14

Modsat et flertal i FOA’s hovedbestyrelse anbefaler FOA Social- og Sundhedsafdelingen sine privatansatte medlemmer at krydse nej – når de skal stemme om forslaget til nye overenskomster.

SoSu-bestyrelsen begrunder sit nej med, at den økonomiske ramme er for smal, og at der mangler ’FOA-aftryk’ i overenskomsten.

Bestyrelsen finder det også ”bekymrende med en 3-årig overenskomst-periode uden mulighed for justering eller regulering før i 2017.”

I alt kan 600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked stemme om det samlede overenskomstforslag – forligsmandens mæglingsskitse. Resultatet bliver offentliggjort fredag 11. april.

Næsten alle regner med et ja ved urafstemningen – for med kun 1 afstemning er det svært at få et nej igennem.

Det er ikke nok, at et flertal stemmer nej. – Stemmeprocenten skal være over 40 procent – eller 25 pct. af samtlige stemmeberettigede skal stemme nej.

- Men det kan nytte at stemme nej, mener Stilladsklubbens formand, John Ekebjærg Jakobsen, der også er med i bestyrelsen i 3F København. Både Stilladsklubben og 3F Kbh. anbefaler et nej.

- I 1998 anbefalede alle de store forbund et ja, men alligevel stemte vi nej og fik en 2 ugers storkonflikt, som blev stoppet af Nyrup-regeringen. – Arbejdsgiverne og LO var så rystede over nej’et, at vi ved næste OK-forhandling fik den 6. ferieuge og fornuftige lønstigninger, oplyser Stilladsarbejder-formanden.