Fejl i hver anden arbejdsskadesag

Fejl i hver anden arbejdsskadesag

Mange af afgørelserne i Arbejdsskadestyrelsens behandling af 5.500 årlige sager er præget af fejl og mangler.

Kammeradvokaten har gennemgået 98 sager om tab af arbejdsevne – og fundet fejl i behandlingen af næsten halvdelen af sagerne!

I 27 sager ville styrelsen ikke få medhold i en eventuel retssag, vurderer kammeradvokaten.

Samtidig mangler 20 ud af 98 sager – altså hver femte sag – så væsentlige informationer, at de bør gå om.

Og de sager bliver nu genoptaget, lover beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i Politiken 27. juni:

”Arbejdsskadestyrelsen genoptager de sager, hvor kammeradvokaten har fundet fejl. Og alle, som har en mistanke om, at de har fået en forkert afgørelse, skal naturligvis have mulighed for at få genoptaget deres sag. Derfor vil styrelsen samarbejde med fagforbund og advokater om at få identificeret andre sager, hvor der kan være fejl.”

Mette Frederiksen har fyret chefen og indsat en ny direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Kan din arbejdsskadesag genoptages?

FOA har flere gange også gjort opmærksom på Arbejdsskadestyrelsens mangelfulde afgørelser. Blandt andet ved at fremlægge 19 sager, der alle var behæftet med fejl.

- Kammeradvokatens resultat er dybt rystende. Sagerne om tabt erhvervsevne har enorm betydning for de mennesker, der ikke længere kan arbejde. Vi opfordrer vores medlemmer til at henvende sig i de lokale afdelinger for at få en vurdering af, om de kan få deres sag genoptaget - hvis der er den mindste tvivl om Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, siger Inger Bolwinkel, forbundssekretær i FOA.