Fagforeningens nyvalgte bestyrelse

Dette forårs generalforsamling 7. maj bød på ikke mindre end 12 valg.

Formand Ellen blev genvalgt med klapsalver. – Altså ingen forsøg på at kuppe formandsposten, selv om Ellen var sygemeldt på dagen.

Men så kom der ellers gang i afstemningerne:

Til den første plads som bestyrelsesmedlem var fællesTR på Frederiksberg, Lone Tvilsted-Jacobsen på valg og genopstillede.

Den hidtidige suppleant, Liselotte Nielsen, fællesTR på Gentofte Sygehus, stillede op i kampvalg – fordi hun godt ville sikre sig en valgperiode på 4 år (mod 2 år som suppleant). Samt have stemmeret på alle bestyrelsesmøder – bestyrelsessuppleanter deltager i alle møder, men kan kun stemme, hvis et andet medlem er fraværende.

Det er nu yderst sjældent, bestyrelsen stemmer, oplyste næstformand Mimi.

Liselotte blev valgt som ordinært bestyrelsesmedlem med 37 stemmer ved håndsoprækning, mens Lone fik 23 stemmer.

Til den anden ordinære bestyrelsespost genopstillede Stine Andersen, køkkenmedhjælper i Børnehuset Globen – i kampvalg med Lone Tvilsted.

Stine blev valgt med 42 stemmer mod Lones 14.

Som de to bestyrelses-suppleanter blev Lone Tvilsted og Irene Holmstrøm valgt med akklamation.

Så nu tegnes FOA/KLS bestyrelsen af: Formand Ellen Pedersen, næstformand Mimi Bargejani, de fire bestyrelsesmedlemmer Flemming Kjølstrup Jensen, TR Bispebjerg Vaskeri, Jane Vinstrup, TR Løjtegårdsskolen, Liselotte Nielsen og Stine Andersen. Med suppleanterne Lone Tvilsted-Jakobsen og Irene Holmstrøm.

Også valg af revisor, dørvagt og fanebærer

De sidste syv valg gik mere glat.

Nyvalgt revisor blev Jane Dippel, da suppleanten Rasmus Christiansen trak sig. Jane arbejder i Centralkøkkenet i Tårnby og har erfaring som kasserer i KRIT klubben.

Inge Marie Schmidt blev genvalgt som den anden revisor.

Som revisor-suppleant blev Rasmus Christiansen genvalgt.

Mens Dorte Krohn Nielskov, Gentofte Hospital blev valgt som 2. suppleant.

Som dørvagt blev Liselotte Frederiksen genvalgt. Dørvagt-suppleant posten var ledig – lige indtil Fatma Orhan sagde: ”Det vil jeg godt!” og blev klap-valgt.

Endelig blev Rasmus Christiansen genvalgt som fanebærer – efter at han overbevisende havde båret KLS-fanen ind i salen, mens de 65 deltagere sang generalforsamlingen åben med ”Når jeg ser et rødt flag smælde”.