Fagforeningen har hjulpet 85 fyrede medlemmer i 2013

Afdelingen har været i personlig eller telefonisk kontakt med 85 af de opsagte medlemmer – i umiddelbar tilknytning til afgivelse af opsigelsen. Hertil kommer den kontakt, der typisk er brug for senere i forløbet – enten i løbet af opsigelsesvarslet eller efter fratræden.

I 2013 har størstedelen af opsigelserne igen være begrundet i sygefravær, nemlig 45 – altså over halvdelen.

Den anden store gruppe opsigelser er begrundet i besparelser, 35 – mere end hver tredje opsigelse skyldes besparelser, skriver arbejdsgiveren.

15 rengøringsassistenter eller køkkenmedhjælpere har arbejdsgiveren opsagt med grund i samarbejdsvanskeligheder eller manglende kvalifikationer.

7 opsigelser begrundet i vilkårsændringer handler næsten altid om nedsættelse af timetal – og /eller overgang til anden arbejdsgiver.

Såfremt vi modtager kopi af høringsskrivelse til medlemmet, tilbyder vi altid hjælp til at formulere et høringssvar.

Når det drejer sig om opsigelser, hvor vi kun får en orientering om, at opsigelsen har fundet sted – men ikke modtager en kopi af den – skriver vil til medlemmet, at hun /han bør kontakte os, såfremt vedkommende ikke er enig i begrundelsen.

Alle medlemmer bliver uanset opsigelsesgrund skriftligt kontaktet af afdelingen og tilbudt individuel rådgivning.