Fælles Maddag onsdag 10. september 2014

Under overskriften ”Sund Børnemad? - Dit valg” vil vi markere betydningen af køkkenmedarbej-deres store indsats med en fælles maddag onsdag 10. september 2014 - hvor der i hele landet serveres den samme ret i alle daginstitutioner med madordninger.

FOA Fag og Arbejde sætter sammen med Kost- og Ernæringsforbundet fokus på den store betydning, som madansvarlige i daginstitutioner dagligt udfører. Maden giver børnene i vuggestuer og børnehaver de bedste forudsætninger for et langt og sundt liv.   

  1. Med maddagen vi vil synliggøre køkkenmedarbejderes arbejde og faglighed
  2. Vi vil sige tak til de kommunalbestyrelser, som har besluttet at indføre madordninger i kommunens daginstitutioner
  3. For de af jer, som står over for et valg om madordningen, vil vi sige tak til de forældre, som stemmer ja til en madordning i deres barns institution
  4. Vi vil gøre de kommunalbestyrelser og forældre - som ikke har valgt en madordning - opmærksom på betydningen af deres fravalg

Alle køkkenmedarbejdere i landets børneinstitutioner har fået sendt vores forslag til en ernærings-beregnet opskrift på et sundt og nærende måltid, som kan serveres på maddagen – en fiskeret med årstidens grønt og mild karrysovs. Samt en kortfattet pjece om betydningen af mad og måltider for børns indlæring og trivsel - pjecen kan omdeles til forældrene og de kommunale beslutningstagere. Samt en plakat som I kan hænge op i jeres daginstitution.

 

Vi er spændt på, hvor mange ansatte, institutioner og forældre der vil tage godt imod dette initiativ til gavn for køkkenmedarbejderes job og indsats.

 

Venlig hilsen Gina Liisborg¸ formand for FOA Kost- og Servicesektoren; Jakob Sølvhøj, formand for Pædagogisk Sektor; samt køkkenmedarbejderne Helle Maintz i Køge; Yvonne Herold i Tårnby; og Stine Andersen i Københavns kommune. 

 

  • Vil I KLS-køkkenmedhjælpere deltage i maddagen med fiskeretten onsdag 10. september?
  • Og vil I KLSere med børn i institution opfordre jeres institution til at gå med og deltage?