EU præger kommunalpolitikken

Kommunalpolitik bliver i høj grad påvirket af de beslutninger, der træffes i EU-sammenhæng. En ny analyse fra Kommunernes Landsforenings (KL) nyhedsbrev Momentum viser, at 47 pct. eller hver anden af dagsordenspunkterne i kommunerne er direkte eller indirekte påvirket af politikken i EU

Momentum har gennemgået 40 dagsordener til kommunalbestyrelsesmøder i 10 forskellige kommuner i 2013. Thomas Adelskov (S), der er borgmester i Odsherred Kommune og formand for KLs internationale udvalg, ser analysens resultat som et tydeligt bevis på, at EU spiller en vigtig rolle i kommunerne.

»Jeg ser resultatet som en naturlig konsekvens af, at Danmark har været medlem af EF og senere EU i over 40 år, og i den periode er EUs indflydelse på mange områder blevet langt større. Det mærkes i kommunerne, som jo varetager en lang række kerneområder i det danske samfund,« siger Thomas Adelskov.

EU-forsker og professor ved Københavns Universitet Dorte Sindbjerg Martinsen mener også, at analysen bekræfter, at EU er en stor del af den kommunale dagligdag og den politiske forvaltning.

»Det er ikke tekniske småting, som EU påvirker i kommunerne. De regulerer blandt andet mange miljø- og planlægnings-spørgsmål, som der er store kommunalpolitiske interesser i. Det kommunale styringsrum er i høj grad påvirket af EU, og derfor er kommunerne også nødt til at forholde sig til, hvad der kommer fra EU,« siger Dorte Sindbjerg Martinsen til Momentum.

Momentums analyse viser bl.a. andet, at miljøområdet er det politik-område, som er under mest direkte påvirkning fra EU. Hele 66 procent af den retslige påvirkning sker på miljøområdet i form af EU-direktiver om for eksempel affaldshåndtering, naturbeskyttelse, drikkevandsforsyning og renovation.

EU tvinger kommuner til udbud

EU’s regler tvinger også kommunerne til at sende alle opgaver over et par millioner kr. i EU-udbud.

”Det er meget omfattende, og kommunerne bruger store summer på jurister til at søge at sikre klausuler om ordentlige løn- og arbejdsforhold i udbudskontrakterne”, mener Jesper Kiel, byrådsmedlem i Svendborg og medlem af KL’s bestyrelse for Enhedslisten.

Samtidig betyder processen ofte, at små, lokale firmaer bliver afskåret fra at få opgaverne.