Endnu et privat plejefirma går konkurs

505 ældre i Kolding Kommune risikerede at stå uden hjemmehjælp i weekenden.

Det private plejefirma ’Kære Pleje’ har indgivet konkursbegæring fredag 4. april. Det betyder ifølge FOA, at cirka 100 medarbejdere står uden job.

Samtidig stod 505 ældre i Kolding Kommune dermed uden hjemmehjælp. Det stillede kommunen over for en kæmpemæssig opgave med at få hjemmehjælpen ud til borgerne hen over weekenden, mener FOA's formand Dennis Kristensen:

- Det er en ny og meget alvorlig sag. Taberne er de ældre i Kolding, der pludselig ikke véd, om de kan få hjemmehjælp eller ej i weekenden - eller om de eksempelvis må blive i sengen.

En FOA-undersøgelse fra oktober 2013 viste, at 63 procent af landets ældrechefer har oplevet, at en privat leverandør af ældrepleje har opsagt kontrakten før tid på grund af konkurs, dårlig økonomi eller manglende kunder.

I sidste måned gik firmaet Care-Gruppen i Odense konkurs - også op til weekenden. I begge tilfælde stiller det kommunerne overfor en svær opgave.

- Her har vi et af de alvorlige dilemmaer i alle planerne og anbefalingen af mere konkurrence og mere udlicitering på de borgernære områder. Nogle gange kan private operatører godt finde ud af at skumme fløden - men oprydningen bekostes hver gang af det offentlige og med masser af utryghed og kaos til følge, siger Dennis Kristensen.

FOA henviser til, at ’Kære Pleje’ tidligere har været i pressens søgelys, da de opsagde overenskomsten med FOA og varslede lønnedgang for medarbejderne i forbindelse med et vundet udbud i Kolding Kommune.

FOA fik i marts i år Arbejdsrettens ord for, at virksomheden skal overholde overenskomsten.

’Kære Pleje’s medarbejdere gik på arbejde indtil klokken syv lørdag morgen. Herefter var det kommunens opgave at få hjælpen ud til de ældre - og dermed inddrage weekend og fridage for de kommunalt ansatte.