Du kan have ret til eventuel erstatningsferie

Ferieloven blev ændret i 2012, så sygefravær kan give ret til erstatningsferie - alt efter hvor meget og hvor du har optjent din ferie.

Har du optjent mindre end 25 dages ferie, beregnes de dage - som du ikke får erstatningsferie for – forholdsmæssigt. Således at de dage, som du ikke får erstatningsferie for, beregnes ved at gange antallet af optjente feriedage med 1/5.

Har du optjent ret til 20 feriedage, har du altså ret til erstatningsferie efter 4 sygedage i ferieåret (20 x 1/5). Og har du optjent ret til 15 feriedage, har du ret til erstatningsferie efter 3 sygedage i ferieåret (15 x 1/5).

Har du ikke haft indtjening overhovedet f. ex. de første 4 måneder, vil du have optjent ferieret for 8 måneder – altså 20 dage, og vil få erstatningsferie efter 4 sygedage.

Har du f. ex. optjent 15 feriedage i et ansættelsesforhold og 10 feriedage på feriedagpenge, får du erstatning efter 3 sygedage (fordi du har optjent 15 feriedage i alt fra en arbejdsgiver).

Husk at egen optjent ferie afholdes før feriedage på feriedagpenge.

Feriedagpenge optjent i a-kassen giver ikke ret til erstatning efter ferielovens regler.