Dit medlemskontingent i 2014

Kontingentet er steget fra 1. januar 2014

Vores forbund FOA har for kun anden gang i 11 år set sig nødsaget til at hæve kontingentet – nemlig med 9 kr. om måneden.

På FOA’s kongres blev det debatteret meget, at vore arbejdsgivere i kommuner, stat og region måske til de næste overenskomstforhandlinger vil forsøge at ændre på bl.a. vore arbejdstidsregler – som vi så det ske i konflikten med lærerne ved overenskomstforhandling sidste forår.

Derfor har hovedbestyrelsen truffet beslutning om at indføre et strejkekontingent på 10 kr. ekstra pr. måned fra 1. januar 2014 – så vi i FOA har nogle flere penge til strejkeunderstøttelse. For det ser ud til at blive nødvendigt ved OK-forhandlingerne i 2015 eller i 2017.

Ellers har vi i KLS fastholdt de samme kontingentsatser som sidste år.

Men statsbidraget til A-kassen stiger med 6 kr. om måneden for en fuldtidsforsikret og 3 kr. om måneden for en deltidsforsikret.

Også det statsbestemte efterlønsbidrag stiger – en fuldtidsforsikret skal betale 8 kr. mere om måneden og en deltidsforsikret 5 kr. mere.

Og så et par små justeringer: FOA’s gruppelivsordning falder med 2 kr. om måneden, og ATP-indbetalingen stiger fra 6 til 7 kr. for en fuldtidsforsikret.

En fuldtidsforsikret med efterløns-bidrag kommer altså til samlet at betale 32 kr. mere i 2014 kontingentet, nemlig 1.299 kr. pr. måned.

Mens en fuldtidsforsikret uden efterløns-bidrag får et 24 kr. højere kontingent på 824 kr. om måneden.

Meltidsforsikrede med efterløns-bidrag skal betale 35 kr. mere i 2014 kontingentet, nemlig 952 kr.

Mens deltidsforsikrede uden efterløns-bidrag betaler 20 kr. mere i 2014, nemlig 635 kr. i alt.

Det går dine kroner til

Herunder kan du se, hvad dine kontingent-kroner går til.

Kun lidt over en fjerdedel af dit kontingent – nemlig 360 kr. eller 28 procent for fuldtidsforsikrede – går til KLS og FOA. Med a-kasse administration kommer det kun op på lidt over 1/3, nemlig 37 procent. For langt over halvdelen, ja næsten to tredjedele, nemlig 62 procent af dine kontingentkroner går til de statsbestemte bidrag til arbejdsløshedsforsikring og efterløn.

Det går dine kontingent-kroner til:
ATP + Gruppeliv = 1 %
A-kasse administration = 9 %
Fagforbundet FOA = 12 %
KLS faglig afdeling = 16 %
A-kasse statsbidrag = 25 %
Efterlønsbidrag = 37 %

Sådan ser du dit kontingent

I skemaet nedenunder kan du se, hvordan dit kontingent er sammensat. Du skal gå ind i din type medlemskab af fagforeningen – i skemaets tekst til venstre – og så se hvad dit samlede kontingent bliver i 2014 i søjlen helt ude til højre!

Dit kontingent i år fremgår naturligvis også af den tilsendte PBS- eller giro-opkrævning.


 

FOA/KLS ontingentsatser

fra 1. januar 2014

 

KLS

Afd. 

 

FOA

Forbund

 

Strejke-

Kontingent

 

Gruppe-

liv

 

A-kasse

Statsbidrag 

 

A-kasse

Admin. 

ATP 

 

Efterløns- 

bidrag

 

Kontingent

I alt 

Medlemstype og forsikringsforhold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuldtid med efterlønsbidrag

205,50

144,50 

10

326 

123 

475 

1.299 kr.