Din løn er steget 1. januar

Det ny år var tidspunktet for at udløse de fleste lønreguleringer aftalt i overenskomsten fra 2013.

Som generel lønstigning hævedes månedslønnen pr. 1. januar med 0,5 pct. eller ca. 100 kr.

Det kommer oveni, at månedslønnen 1. oktober 2013 var steget 0,2 pct. eller ca. 40 kr. For medarbejdere i regionen dog + 0,21 pct. eller ca. 42 kr.

Kommunale medarbejdere inden for rengøring, køkken, kantine, vaskeri m.v. får pr. 1. januar hævet pensionsindbetalingen med 0,25 pct. - fra 12,75 til 13 pct. Pension af arbejdstidsbestemte tillæg forhøjes fra 2 til 4 pct.

Rengøringsteknikere får et årligt kvalifikationstillæg på 3.800 kr.

Regions-ansatte KLSere får hævet pensionsprocenten med 0,15 pct. - fra 12,55 til 12,70 pct. Pension af arbejdstidsbestemte særydelser forhøjes fra 2 til 4 pct.

Og hospitals-serviceassistenter med 6 års beskæftigelse har fået en lønstigning til løntrin 23.

De lønreguleringer skal I gerne kunne se på jeres lønsedler fra januar 2014. Ellers kontakt arbejdsgiver, tillidsrepræsentant eller fagforeningen.