Kvinde med indkøbspose
Der kan kommes lidt flere varer i indkøbsposen for lønnen for alle FOAs faggrupper
Foto: Foto: Colourbox

Din løn er blevet mere værd

Lønstigninger på omkring to procent har givet FOA/KLS faggrupper bedre købekraft for ca. 2 kr. mere i timen

Har du samme job med samme timetal som sidste år? Så kan du købe lidt mere for den løn, du får.

Det siger i hvert fald de nye løntal for ansatte i kommuner og regioner. Tallene kommer fra kommunernes og regionernes løndatakonto og dækker perioden februar sidste år til februar i år.

I den periode er lønnen uden genetillæg og pension steget med lidt over 2 procent. På samme tid er priserne kun gået 0,5 procent i vejret. Slutresultat: Du kan købe mere for lønnen – reallønnen er gået op med ca. 1½ procent.

Forskel på faggrupperne

Her kan du se, hvordan det er gået for nogle faggrupper i FOA/KLS. Forskellen mellem grupperne kan skyldes deres forskellige overenskomster. - Samt hvor meget de enkelte grupper har kunnet forhandle sig til lokalt.

Derfor kan din konkrete lønstigning også være forskellig fra den, som din faggruppe har fået i gennemsnit.

Realløn vokset for alle FOA-medlemmer

Tallet her er lønstigningen på et år i kommunerne.

Reallønnen det seneste år er steget med forskellen mellem årets prisstigninger på 0,5 procent – og lønstigningen for faggruppen.

• Kommunale rengøringsassistenters løn er steget 2,1 procent det seneste år. - Men hele 4,9 pct. mere i regionen.

• Husassistenter i kommuner har fået 1,7 pct. mere i løn. - Hospitalsmedhjælpere i regionen har fået 2,0 pct. mere i løn.

• Serviceassistenter på sygehuse har en lønstigning på 1,9 pct.

Hvis du er rengøringsassistent i en kommune, kan du købe 1,6 procent mere for lønnen. – Altså er din timeløn blevet ca. 2 kr. mere værd.

Og hvis du er hospitalsmedhjælper i regionen, kan du købe 1,5 procent mere. – Altså er din timeløn blevet ca. 2 kr. mere værd.

 

Tallet her er lønstigningen på et år i kommunerne. Tallet i parentes er for regionerne.

• Dagplejere, 4 fuldtidsbørn: 2,4
• Dagplejepædagoger: 2,2
• Husassistenter: 1,7 (2,0)
• Ikke-uddannet sosu-personale: 1,5
• Ledere/mellemledere, ældreomsorg: 2,6
• Omsorgs- og pædagogmedhjælpere: 2,9
• PAU-elever: 6,0
• Plejehjemsassistenter: 1,8
• Pædagoger: 2,0
• Pædagogiske assistenter: 1,9
• Pædagogmedhjælpere: 2,1
• Rengøringsassistenter: 2,1 (4,9)
• Serviceassistenter, sygehuse 1,9
• Social- og sundhedsassistenter: 2,2 (1,8)
• Social- og sundhedshjælpere: 2,0 (2,3)
• Sosu-hjælper-elever: 5,5
• Sosu-assistent-elever: 5,9 (7,1)
• Specialarbejdere: 1,7
• Sygehjælpere: 1,7 (1,5)
• Sygehusportører: (2,0)
• Tekniske serviceledere 2,1
• Tekniske servicemedarbejdere: 2,2