Debat om vores forskellige rengøringsmetoder - Temadag torsdag 27. februar

Hvorfor og hvordan måles vores rengøringsområder op? Hvad betyder det for vores tid til at gøre rent på jobbet?

Hvilke mikrofiberklude, mopper og robotter kan aflaste os rengøringsassistenter? Vil du prøve en robot-støvsuger? Hvordan kan kvalitetsnorm-systemet INSTA 800 måle, hvor godt - eller dårligt - vi gør rent?

De og mange andre spørgsmål kan du få svar på, hvis du og I kommer til temadagen torsdag 27. februar kl. 10 -15 i FOA-huset i Valby. Rengøringsfagligt udvalg i KLS indbyder tillidsrepræsen-tanter, arbejdsmiljø-repræsentanter og evt. andre interesserede kollegaer til temadagen med dette program:

Kl. 10 - 11.30: Opmåling af rengøringsområder – Hvordan måler man faktisk op? Hvad betyder opmåling for os og vores arbejde? Marianne Møller Matthiesen, opmåler i KLS-fagforeningen, kommer med oplæg.

11.30: – Frokost

Kl. 12 - 15: Nye maskiner, kurser og rengørings-måleprogrammer som INSTA 800. Lone Jørgensen, der er faglærer på Københavns Tekniske Skole /Sukkertoppen, lægger op til debat og erfarings-udveksling om nyere udstyr og maskiner, som kan aflaste den enkelte rengørings- assistent. Samt hvordan INSTA 800 kan måle rengøringskvaliteten. Hun vil også oplyse om flere kursustyper, der tilgodeser mennesker med forskellige måder at lære på.

Tilmeld dig temadagen ”Vores forskellige rengøringsmetoder” senest torsdag 20. februar hos KLS-sekretær Dorte på tlf. 46 97 15 07 eller mail ds016@foa.dk

Interesserede uden tillidshverv må også gerne deltage. Dog kan KLS ikke refundere deres daglønstab, og de skal selv aftale tjenestefri med arbejdsgiveren, inden de tilmelder sig temadagen.