Arbejdsskader og sociale sager

FOA/KLS Statistik 2013

*Afdelingen har i 2013 modtaget 22 nye sager om arbejdsbetingede lidelser.

*Vi har modtaget 14 nye sager om ulykker.

*I løbet af året har vi behandlet i alt 209 arbejdsskadesager.

*Arbejdsskadestyrelsen har anerkendt 3 arbejdsbetingede lidelser.

*7 sager om arbejdsbetingede lidelser er blevet afvist af Arbejdsskadestyrelsen.

*Arbejdsskadestyrelsen har anerkendt 13 arbejdsulykker.

*5 er blevet afvist.

*7 medlemmer med arbejdsbetingede lidelser har fået udbetalt godtgørelse for varigt mén og /eller erhvervsevnetabserstatning.

*10 medlemmer, som har været udsat for arbejdsulykker, har fået udbetalt godtgørelse for varigt mén og /eller erhvervsevnetabserstatning.

*3 medlemmer har fået udbetalt erstatning efter erstatningsansvarsloven.

I de sager afdelingen har haft under behandling i løbet af året, er der kommet i alt kr. 2.138.670,78 til udbetaling til medlemmerne. Dette tal dækker ikke, hvad vore medlemmer måtte have fået i tilgodehavende sygedagpenge m.m. Men alene erstatninger, godtgørelser, svie- og smerte m.v.

*Der er i 2013 indgået 69 nye sociale sager.

*I løbet af året har vi behandlet i alt 162 sociale sager.

*De sociale sager handler om sygedagpenge, førtidspensioner, arbejds(plads)fastholdelse, rundbordssamtaler, arbejdsprøvning, revalidering, fleksjob m.m.