Arbejdsmiljø og arbejdsskader i 2013

Endnu et år med en arbejderregering, der fører borgerlig nedskæringspolitik. Det forlænger krisen og skaber øget ulighed. Men det er ikke en hemmelighed, så man må gå ud fra, at de véd, hvad de gør - og at det er det, der er meningen.

Det giver en stadig voksende frygt for at blive den næste, der bliver fyret - så man dukker nakken og finder sig også i ting, der skader ens fysiske og psykiske helbred.

Det får os til også i år at understrege vigtigheden af at få lavet en APV – med handleplan. Og det er vigtigt, at I ikke er bange for at svare ærligt på spørgsmålene.

Og til de arbejdsmiljørepræsentanter, der sidder i et MED-udvalg, vil vi sige, at det er jeres opgave at stille spørgsmålet til alle punkter på dagsordenen - hvad betyder det her så for arbejdsmiljøet?

Tillidsrepræsentanten må også godt stille spørgsmålet. Arbejdsmiljøet er jo et fælles ansvar for hele MED-udvalget.

Forbundets hovedbestyrelse har vedtaget en arbejdsmiljøstrategi ud fra principper om forebyggelse, fællesskab og handlekraft. 22.august spurgte miljøudvalget fællestillidsrepræsentanter og klubformænd på dialogmødet, hvordan de mente, det kunne indarbejdes i KLS’ arbejdsmiljøpolitik. Der kom mange gode svar, og forslag om også at spørge arbejdsmiljørepræsentanterne, AMR. Desværre kom der så få tilmeldinger til dette møde, at det blev aflyst.

Zeljko har været rundt på en række arbejdspladser og tale med AMR’erne dér. Det skal give udvalget et bedre overblik over, hvad der rører sig ude hos jer. Her i foråret holder vi opstart på at danne et netværk mellem arbejdsmiljørepræsentanterne indbyrdes og KLS.

Arbejdsskader

I 2013 var der en behersket tilgang af nye sager, men et stort antal ’gamle sager’.

De anerkendte erhvervssygdomme er mest skulder- og arm-lidelser samt eksem /allergi.

Arbejdsulykkerne handler mest om faldskade r - og om skader i skulder og ryg ved løft.

På arbejdsskadeområdet er der også en tendens til, at sagerne trækker ud - blandt andet fordi vi må anke en del sager for at få ret.

Desuden kører flere sager hos FOAs advokat, der fører sagerne ved domstolene. De retssager kan trække ud i årevis.