500 køkkenjob i fare

Mange køkkenmedhjælpere risikerer at miste jobbet, når forældre snart skal stemme om madordninger i daginstitutioner

Omkring 500 FOA-medlemmer aner ikke, om de er købt eller solgt, når forældrene i løbet af efteråret stemmer, om deres barn skal have mad i daginstitutionen. - Stemmer de nej, betyder det, at køkkenpersonalet bliver afskediget.

Den tidligere regering lovede alle børn et sundt måltid i daginstitutionen, men efter et kaotisk politisk forløb endte det med, at forældrene hvert andet år skal stemme om det.

Købt eller solgt?

 En af dem, der er på valg, er køkkenleder Helle Maintz. Hun arbejder i daginstitutionen Svalen i Køge, hvor der heldigvis er god opbakning til madordningen.

“Men jeg har det rigtig, rigtig skidt med, at vores job skal til afstemning på den måde. Det er bestemt ikke fedt, og i dagene op til afstemningen kan jeg godt være nervøs,” siger hun til Fagbladet FOA.

Kommunen burde efter Helle Maintz’ mening gøre det til en kerneydelse, så hun og kollegerne ikke skal igennem den nervøse periode hvert andet år.

Stigende opbakning

 På det seneste møde for køkkenledere i kommunen var mange af Helle Maintz’ kolleger meget nervøse for valget. Men indtil nu har ingen forældre i Køge Kommune valgt madordningen fra, når de har en køkkenmedarbejder i institutionen.

“Opbakningen til madordningen har faktisk været stigende, fordi der breder sig den holdning blandt forældrene, at det er den rigtige løsning,” siger hun.

Urimelige vilkår

 “Det er urimelige ansættelsesvilkår. Uanset hvor godt og vigtigt et arbejde man udfører - og bidrager til at børn får sund mad og viden om mad - risikerer man hvert andet år at blive valgt fra,” siger Gina Liisborg, formand for FOAs Kost- og Servicesektor.

Kun i seks kommuner er frokost i institutionen en del af kerneydelsen for alle børnene. I 24 andre kommuner får kun vuggestuebørnene mad. - I resten, altså 68 kommuner, er der enten ikke noget reelt tilbud, eller forældrene skal stemme om det hvert andet år.