23 deltog i rengørings-temadagen 27. februar

Temadagen om forskellige rengøringsmetoder 27. februar i FOA-huset gav livlig debat om de mange måder og vilkår for at gøre rent. Bl.a. hvor forskelligt det er at gøre rent på plejehjem og hospitaler.

Oplægget fra faglærer Lone Jørgensen, Sukkertoppen, om ”Nye maskiner, kurser og rengørings-måleprogrammer som INSTA 800” skabte debat om opmålinger ud fra INSTA 800. – Hvad er fordele og ulemper?

– Mange af de 23 deltagere havde det problem, at opmålingerne ikke tager fat i de store møbler, som vanskeliggør rengøringen, fortæller en af arrangørerne, Pia Nielsen, fællestillidsrepræsentant for plejemedhjælperne i Sundheds- og Omsorgs-forvaltningen i København.

Oplægget gav også debat om mopper - og den udvikling der er sket med microfiber-mopperne. Også deltagerne med anden etnisk baggrund deltog ivrigt i debatten med deres synspunkter.

Flinkeskolen

Når rengøringen skæres ned, er det vigtigt, man står sammen. Og kun laver det som rengøringsplanerne siger. Flere deltagere fremhævede, hvor afgørende det er at sige fra, når vi bliver pressede.

F.eks. havde ledelsen på en skole lavet om på, hvor tit man skulle tømme skraldespande. Uden at tænke over hvor meget mere affald det giver, når spanden kun tømmes hver tredje dag. Husk at tage den slags hverdagssager op til fælles drøftelse.

- Vi kom også ind på de gode erfaringer med jobrotation i SUF forvaltningen - med kurser i rengøringskvalitet og dansk m.v.

Jeg synes, temadagen var en succes-oplevelse, og deltagerne vil gerne have flere. Så jeg og vi er begyndt på at tænke på næste temadag – måske arbejdsmiljø eller jobrotation, nævner Pia Nielsen