Valgmøde til FOAs A-kasse - Repræsentantskabsmødet tirsdag 10. sept. kl. 14.30

Vi gør opmærksom på muligheden for at blive valgt som KLS-delegeret til fagforbundet FOAs A-kasse.

A-kassen i hele FOA afholder delegeretmøde mandag 10. december 2013 i København. Delegeretmødet er den øverste myndighed i FOAs A-kasse. Delegeretmøde holdes hvert 3. år, hvor man bl.a. vælger formand, næstformand og et antal medlemmer til den politiske ledelse.

Hvis du er interesseret i at have indflydelse på A-kassens delegeretmøde og at rejse vigtige spørgsmål om a-kassen og forholdene for ledige, så kom til KLS’s repræsentantskabsmødet tirsdag 10. september kl. 14.30 -15 i Frihedens Idrætscenter, Teatersalen på Hvidovrevej 446 i Hvidovre.

Her vælger deltagerne en delegeret og en suppleant for valgkredsen FOA/KLS. Samt indstiller et hovedbestyrelsesmedlem og en suppleant.