Udliciterede medarbejdere i Kultur og Fritidsforvaltningen gør 42 % hurtigere rent

En stor gruppe kommunale medarbejdere under Kultur og Fritidsforvaltningen i København blev fra 1. oktober sidste år udliciteret til det private rengøringsfirma Alliance+. Udliciteringen skete under stor protest fra FOA/KLS og 3F – men vi fik desværre ikke stoppet udliciteringen eller lov til at sikre medarbejderne rimelige betingelser i udbudsmaterialet.

Sidst i november blev samtlige virksomheds-overdragede medarbejdere varslet ned i tid. Samlet set er de varslet ned med over 43 % af det totale timetal, som de var ansat på før. Rigtig mange medarbejdere har været nødt til at sige nej til det nye timetal, de er tilbudt efter varslingsperioden.

De kan simpelthen ikke leve af de få timer, Alliance+ mener, de i fremtiden skal nøjes med at få løn for at udføre deres rengøringsopgaver. En del medarbejdere, som før havde 37 timer om ugen, har fået mere end halveret deres arbejdstid til 10-15 timer om ugen nu. Det er så sindssygt lavt timetal, at enhver kan sige sig selv, man ikke kan nøjes med de timer - når en rengøringsløn skal kunne betale ens udgifter og brødføde familien.

En stor del af disse medarbejdere - der før var i arbejde, selvforsørgende og skatteydere i kommunen - vil i fremtiden være på dagpenge eller overførselsindkomst og måske aldrig mere komme i arbejde igen. - FØJ for helvede er det dét, man kalder socialdemokratisk politik? Hvad blev der af trygheden for de svagere borgere og medarbejdere, hvoraf en del har anden etnisk baggrund end dansk! Hvordan kan kommunens politikere og embedsmænd se så ensidigt på, hvad der ”spares” - uden af holde det op imod hvad det koster i sidste ende? Både af udgifter til dagpenge, kontanthjælp, boligsikring, tilskud til daginstitutioner og manglende skatteindtægter m.m.

Hvor meget skat betaler Alliance+ mon af det kæmpeoverskud, de har på den forretning? - Skattekronerne tilfalder helt sikkert ikke Københavns Kommune … Man kender begrebet blod-diamanter, mon vi i fremtiden også kommer til at høre om hvidvaskning af rengøringsoverskud?

Vi havde i marts et møde med Alliance+ for at se, om vi sammen med 3F kunne få lavet en tilpasningsaftale med firmaet, der skulle sikre, at medarbejderne ikke gik alt for meget ned i løn, når de pr. 1. april overgik fra den kommunale overenskomst til den private. – Men det afviste Alliance+ helt og aldeles at ville høre tale om. Så medarbejderne vil derfor i flere omgange opleve, at deres hårdt tjente løn bliver mindre.

Nogle har nok travlt med at vaske ansvaret af deres hænder …

Mimi Bargejani, næstformand i FOA/KLS