TR Grunduddannelse 2013 – FOA-tilbud til tillidsrepræsentanter

Hvad vil det sige at være TR eller suppleant? Hvilken rolle har du på arbejdspladsen? Hvilke rettigheder har du - og er der forskel på dem, når man er suppleant?

Vi arbejder dybdegående med de aftaler, der er i din kommune eller region og arbejdsplads. Ferieaftalen er bare en af de aftaler, som vi arbejder med. Vi snuser også til overenskomsten. Og hvad det vil sige at have MED eller SU udvalg? - Vi bruger en del tid på at finde svarene på Tillidszonen, altså hjemmeside-portalen for FOA tillidsvalgte.

Uddannelsen strækker sig over et halvt år, fordelt på seks moduler af 2-3 dages varighed - med ca. en måneds mellemrum. I den periode vil der være arbejdsplads-opgaver, som du og I arbejder videre med på det kommende modul.

Det 3. hold med TR grunduddannelse gennemføres i efteråret og har fuld tilmelding. – Men hvis du og andre tillidsrepræsentanter er interesseret i at gennemføre Grunduddannelses-kurset, så bliv skrevet op nu til det kommende 4. hold … som startes når 14 tillidsfolk har tilmeldt sig.

- I folderen her: ”TR Grunddannelse 2013” kan du se mere om uddannelsens mål og indhold. Du kan også ringe ind og få kursus-folderen tilsendt. Tilmeld dig i KLS hos Dorte på tlf. 46 97 15 07 eller mail ds016@foa.dk