Tilbud til medlemmer - Vil du lære mere dansk januar-april? Ledige pladser!

Dansk-undervisning tilbydes igen i fagforeningen hver tirsdag fra kl. 16-19. Både medlemmer med dansk og anden etnisk baggrund vil nemlig godt lære mere dansk - for bedre at kunne tackle de stigende krav på jobbet til at kunne skrive og tale dansk klart og forståeligt.

Der er fem ledige pladser på Dansk-kurset, som lige er startet i KLS-huset tirsdag 8. januar og løber frem til tirsdag 23. april. - FLERE INTERESSEREDE KAN STADIG SPRINGE PÅ!

- Så vær rar at høre om nogle af dine kollegaer er interesseret, ik'? - På forhånd tak for hjælpen!

Deltagerne får undervisning een gang om ugen á 3 timer tirsdag fra kl. 16 -19 i 12 uger alt i alt. Lige undtagen i vinterferien i uge 8 midt i februar samt i påskeferien sidst i marts. Dansk-kurset afsluttes med en overkommelig prøve den sidste undervisningsgang 23. april. Så kursus-deltagerne kan være stolte over at få udleveret bevis for bestået dansk-kursus.

Udbyttet af kursus skal gerne være, at deltagerne får lyst og mod til at skrive, læse og udtrykke sig mere på dansk. Større sprogfærdigheder kan hjælpe dig til at beholde jobbet i disse spare-tider.

Undervisningen er gratis og et tilbud til alle medlemmer, men der er højst plads til 12 personer på hvert hold.

Tilmelding - Interesserede kan nemt tilmelde sig kurset i dansk ved senest tirsdag 15. januar at ringe ind til fagforeningen på tlf. 46 97 15 00 og oplyse dit navn, cpr.nr. og telefon-nr. Eller maile til kls@foa.dk - bare skriv dansk-kursus og dit navn, cpr.nr. og telefon-nr.

Flere af deltagerne på efterårets dansk-kursus hold har lyst til at fortsætte med at lære mere dansk. Og flere interesserede er velkomne, da holdet er åbent for nye deltagere! – Men hurtig tilmelding NU er nødvendigt. Deltagernes dansk-færdigheder bliver testet før kursus-start, så undervisningen kan tilrettelægges bedst muligt.