Obligatorisk træning i arbejdstiden giver færre nakkesmerter

Motion i arbejdstiden er blevet et hit på københavnske plejehjem. Det giver bedre fysik og forebygger nedslidning – og styrker samtidig fællesskabet på arbejdspladsen.

Siden årsskiftet har fem københavnske plejehjem haft motion indlagt som en fast og obligatorisk del af arbejdsplanen. Københavns Kommune har sammen med FOA igangsat træningsordningen 'Holdbart arbejdsliv', der er målrettet de ca. 200 fastansatte sosu-, køkken- og rengøringsassistenter.

Og det har givet flotte resultater, viser en evaluering fra Københavns Kommune.

Træningsprojektet ”Et holdbart arbejdsliv” har haft stor betydning for de deltagende medarbejdere. Over halvdelen melder om færre smerter i nakken, og lidt under halvdelen om færre smerter i ryggen.

Derudover oplever en række medarbejdere over 40 år, at de har fået forbedret deres arbejdsevne. Desuden har flere oplevet vægttab og forbedret kondition.

På den negative side tæller, at kun halvdelen har gennemført den obligatoriske træning én gang om ugen. Blot et par stykker har nået målet - at træne to gang om ugen.

En foreløbig evaluering viser også, at træningen måske har lagt for ambitiøst ud. Hver fjerde deltager har nemlig fået en skade af at deltage i træningen, og af dem har halvdelen fortsat gener. Den hårde træning har også skræmt nogle væk og været årsag til, at de slet ikke har deltaget.

Individuel holdtræning

”Vi er mægtig glade for træningen, den har gjort rigtig meget ved de spændinger i kroppen, som vi jo får i vores fag,” siger sygehjælper Lillian Pedersen, der er tillidsrepræsentant på Rundskuedagens Plejecenter, til foa.dk den 23. juli.

Hun vurderer, at 9 ud af 10 ansatte har haft udbytte at træningen. Enkelte var lidt skeptiske ved projektets start, men det gav ro på, at alle øvelser tilpasses den enkelte.

Træningen foregår på hold, men er individuel. De ansatte træner to gange om ugen, hver gang i tre kvarter, og afdelingerne er i gang på skift, så det passer ind i mødetider og arbejdsopgaver.

Tilfreds borgmester

Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) er meget tilfreds med de foreløbige resultater af træningsprojektet.

”Det ville være banebrydende, hvis det kan udbredes til alle plejehjem i Danmark, så vi i stort antal kunne nedbringe slidskader i ryg og nakke i disse hårde job.”

5 københavnske plejehjem har været med fra starten, 5 flere kommer til. På sigt skal den obligatoriske træning omfatte alle medarbejdere i den københavnske ældrepleje.

”Som arbejdsgiver har man et ansvar for at sikre, medarbejderne kan få et langt og godt arbejdsliv uden smerter og sygemeldinger,” siger Sundheds- og omsorgsborgmesteren.

Stærkere sammenhold

Projektet får varme anbefalinger med fra Lillian Pedersen og personalet på Rundskuedagens Plejecenter. De har i tilgift til gevinsterne på helbredssiden oplevet, at sammenholdet på arbejdspladsen er blevet styrket.

”Vi er blevet rystet sammen på en helt anden måde, vi lærer hinanden bedre at kende, forstår hinanden bedre og tager mere hensyn,” siger Lillian Pedersen.