Stort KLS-ja til overenskomsten – men kun hver tredje stemte

Medlemmerne i FOA sagde klart ja til de nye overenskomster, som er forhandlet på plads med de offentlige arbejdsgivere. Men det blev med en lavere deltagelse i urafstemningen end i 2011.

Hele 87 procent eller 39.801 af de kommunalt ansatte FOA-medlemmer stemte ja, mens 5.775 eller 13 pct. stemte nej. Stemmeprocenten var 31, mindre end hvert tredje medlem stemte altså.

83 procent eller 5.241 af fagforbundets medlemmer i regionerne stemte ja, mens 1.064 eller 17 pct. stemte nej. Stemmeprocenten var 35 blandt de regionalt ansatte, altså lidt mere end hver tredje afgav sin stemme.

FOA-formand Dennis Kristensen forklarer det med de små ændringer: ”Et så magert resultat, som det vi har kunnet forhandle os frem til i år, er ikke noget, der indbyder til begejstring. Og det er desværre heller ikke noget, der får stemmeprocenten i vejret”, siger han.

Også stort ja-flertal i KLS

KLSerne åd overenskomsten uden begejstring.

92 procent af de kommunalt ansatte KLSere stemte ja, mens blot 8 pct. sagde nej tak. Lidt over en tredjedel, 35,6 pct. deltog i urafstemningen.

Blandt KLS-medlemmer ansat i regionen stemte 84 pct. ja, mens 16 krydsede nej. Kun 34,4 procent valgte at deltage i urafstemningen om deres løn- og arbejdsforhold for de næste to år.