PenSam Nyt

Kære medlemmer

I skulle meget gerne alle før nytår 2012 have modtaget en årsoversigt over jeres pension fra 2011. PenSam bebuder, at alle inden udgangen af september i år vil modtage en oversigt for 2012. 

 

Vi kan som PenSam kunder kun være tilfredse med, at de for 2012 er kommet ud med en meget flot og høj placering sammenlignet med mange andre pensionskasser. Der har været et stærkt pensionsafkast til alle - uanset hvilken ordning den enkelte er omfattet af. 

 

PenSams strategi for investeringer har givet resultat, og jeg håber meget, at det vil fortsætte langt ud i fremtiden til gavn for jer medlemmer og PenSam-kunder. 

 

Debat om gruppelivssum og invalidesum 

 

På årsmødet i efteråret skal de forskellige forbrugergrupper blandt andet diskutere, om der skal ændres på de beløb, familien /de efterladte til PenSam-kunder kan få udbetalt ved dødsfald før det fyldte 65. år. En del af de pensionsmidler, som hver måned bliver indsats på jeres pensionsordning, går blandt andet til nogle gruppeforsikringer, hvoraf gruppelivssummen er en af dem. Familien /de efterladte (eller hvem man nu vil begunstige) modtager 425.000 kr., hvis du dør, før du er fyldt 65. år. Om det beløb skal ændres, skal vi blandt andet diskutere i forbrugergrupperne. Hvis man bliver enige om at sætte beløbet op, vil det beløb - man nu får sat ind på alderspensionen - blive mindre, og udbetalingen til alderspensionen vil derfor også blive mindre. Hvor meget mindre det ender med at blive afhænger af, hvor lang tid der er til man skal have en udbetaling fra sin alderspension.

 

Årsagen til at man ønsker at drøfte det er blandt andet, at 55 procent af PenSams kunder bor i ejerbolig, og 78 pct. er i parforhold. 31 pct. har hjemmeboende børn - og blandt de mandlige medlemmer dør 17 pct., før de er fyldt 65. år; blandt kvinderne er tallet 10 procent. 

 

Vi skal også drøfte, om invalidesummen skal sættes ned til 20.000 kr. som et obligatorisk beløb på nye fleksionskunder, da alt for få PenSam kunder rent faktisk går ind og tager stilling til deres pensionsforhold - og derfor ofte kommer til at betale uforholdsmæssigt mange penge til en gruppeforsikring, de heldigvis ikke kommer til at få glæde af. Disse penge kan så gå ind på deres alderspension, som dermed bliver det større, når de til sin tid får den udbetalt. I 2012 var der heldigvis kun en netto-tilgang af 140 nye førtidspensionister. 

 

Hvad synes du? 

 

Jeg sidder sammen med 4 andre KLS’er som forbrugergruppe-medlemmer i pensionsordningen for Kost og Service sektoren. - Jeg vil derfor meget gerne høre om din holdning og mening til disse ting, så jeg ved møderne kan komme med jeres input og meninger om beløbenes størrelse m.m. 

 

Send mig din mening på mail ymyb@foa.dk , ring eller sms på min mobil 21 92 58 17 - eller kom ind i afdelingen og tag en snak med mig om din og dine kollegaers indstilling til beløbene. 

 

I kan også gå ind på www.pensam.dk  og følge med i, hvad der foregår og skal foregå ved forbrugergruppemøderne m.m. 

 

Man kan også tilmelde sig et kundepanel, hvor man så vil kunne bidrage med forskellige meninger til PenSams forskellige tiltag /tilbud osv. 

 

PenSam er også lige gået i luften med en ny kampagne, hvor man kan være med til at stemme på månedens helt. Helten kan lige så godt være dig som en anden kollega på din arbejdsplads – deltag derfor gerne i denne kampagne. 

 

God sommer til jer alle og giv endelig lyd fra jer om jeres mening.

 

Mimi Bargejani