PC-kursus for begyndere 9. oktober – 18. december

– lær computer, internet og Nem-ID

Her får I KLS-medlemmer muligheden for at lægge evt. computer-skræk bag jer.

”Lær pc og internet på begynder-niveau” - Onsdags-holdet for begyndere starter onsdag 9. oktober kl. 16.30. – Det fortsætter hver onsdag lige til 18. december – undtagen i efterårsferien 16. oktober.

Alle de 10 onsdage afholdes fyraftens-kurset fra kl. 16.30 - 19.30 i det ny KLS-hus, Vilhelm Thomsens Allé 9, i Valby (lige ved Vigerslev Allé) – og bruger de bærbare computere i fagforeningen med Michael som den vellidte lærer.

Egenbetalingen på 250 kr. betales tilbage, når kursusbevis udleveres efter endt kursus.

Vil du eller dine kollegaer også blive tryg ved at bruge computeren, søge på internettet og bruge Nem-ID til lønsedlen? Så tilmeld dig og jer hos KLS-sekretær Dorte Sukstorf på tlf. 46 97 15 07 hurtigst muligt - og senest torsdag 26. september.

Overvej din tilmelding, hvis du på forhånd kan se, at du ikke kan deltage en del onsdage og dermed kommer bagud.

Anne Marie Johansen var rigtig glad for at deltage i og gennemføre kurset i foråret:

- Jeg fik at vide af min chef og tillidsrepræsentant, at jeg skulle tage pc-kursus for at kunne beholde mit job. - For vi skal bruge computer og internettet til mange ting på arbejde.