Patienter skal sikres – med ordentlig rengøring uden udliciterings-stress

Selvfølgelig er det ikke godt nok, hvis hver 10. patient på hospitaler får en infektion, og hospitalers utilstrækkelige hygiejne dræber patienter, som påpeget 24. juni i DR-udsendelsen ”Hvad du ikke vidste om Danmark”, siger tillidsfolk for rengøringsassistenterne.

- Vi gør alle håndtag, gulve og bordflader rene, og vasker de fleste senge i maskinanlæg, så de er synligt rene. Men enig med overlæge Kolmos, der i udsendelsen fastslår – at rengøring og hygiejne især handler om det, man ikke kan se. Værst er usynlige, uhygiejniske rester! siger Liselotte Nielsen, fællestillidskvinde for rengøringsassistenterne på Gentofte Hospital.

- Men det du’r ikke at sammenligne hospitaler og slagterier. For skal vi gøre lige så rent som på slagterierne, så skal alle patienter, pårørende, personale og leverandører igennem en proces med engangstøj og desinfektion af hænder og fodtøj. Men vi kan jo ikke stoppe en fødende kvinde eller ulykkespatient og sige: - Du skal altså først desinficeres! siger Liselotte Nielsen.

Hun mener, det afgørende for at mindske bakterierne er bedre håndhygiejne og mere tid til grundig rengøring.

Herlev Hospital søger hele tiden at rengøre sengene for flest mulig bakterier. Men fællestillidsrepræsentant Gitte Møller kan ikke anbefale sine hospitalsmedhjælpere at gøre senge rent ligesom udsendelsens Livredder-gruppe:

- De kom i uniformer udefra og havde selv vand med, som de stod og hældte i spande nede på parkeringspladsen. Det gavner ikke hygiejnen.

- Herlev Hospital har for nylig fået regionens fornemste kvalitetspris for at have nedbragt antallet af infektioner med 30 procent. Men vi skal blive stadig bedre, siger Gitte Møller.

Hospitalsmedhjælperne arbejder hårdt for at gøre ordentligt rent under de vilkår, der bydes dem – med skrabede arbejdstider og stressende arbejdsplaner presset af udliciteringstruslerne, mener Mimi Bargejani, næstformand i fagforeningen FOA/KLS.

- Jeg synes, politikerne skal lytte til det gode råd fra overlæge Kolmos: ”Halvdelen af infektionerne kunne undgås på hospitalerne, hvis rengøringen blev mere effektiv. Det er et spørgsmål om resurser – at prioritere rengøringen!