OK-13 - Så skal der stemmes

FOA sætter nu gang i urafstemningen om den nye overenskomst

Nu kan du snart stemme om din løn og øvrige arbejdsvilkår for de næste to år.

FOA satte nemlig tirsdag 9. april gang i en urafstemning blandt medlemmerne om resultatet af overenskomstforhandlingerne tidligere i år, hvor blandt andet din løn blev forhandlet.

Urafstemningen gælder for dig, der arbejder i en kommune eller en region - men ikke hvis du er privat-ansat eller ansat i staten.

Se også: Stem her via Internet og mere om urafstemningen

Materiale hos dig senest onsdag 17. april

FOA skal have trykt og udsendt stemme-materiale med posten til over 160.000 medlemmer. Så alle medlemmer får ikke materialet helt samtidigt.

Efter planen vil den grønne kuvert med stemmematerialet være hos de første torsdag 10.4. og hos de sidste onsdag 17. april. Derfor - hvis du ikke har modtaget kuverten senest onsdag 17. april, skal du kontakte din lokale FOA-afdeling. Så vil du få materialet sendt.

Kuverten indeholder bl.a. en pjece, der fortæller om, hvad forhandlingerne har handlet om, og hvad der er opnået – både generelt og for den enkelte faggruppe i FOA.

Nu med smartphone

Desuden er der en stemmeseddel til dit brug ved afstemningen. På stemmesedlen er der en vejled-ning i, hvordan du teknisk kan stemme. Det kan du gøre både elektronisk på flere måder og pr. brev.

Din stemme tæller

Mød medlemmer og en tillidsrepræsentant, der fortæller, hvorfor de stemmer til urafstemningen.

Hvis du har en smartphone, kan du som noget nyt stemme via en såkaldt QR-kode, der er trykt på stemmesedlen.

Urafstemningen er hemmelig. Din stemme er anonym og kan ikke føres tilbage til dig personligt.

FOA anbefaler ”Ja”

Afstemningen slutter tirsdag 30. april, og resultatet offentliggøres torsdag 2. maj.

Det private firma Strålfors, som er uafhængigt af FOA, står for trykning og udsendelse af materialet og for indsamlingen og optællingen af stemmer.

Du kan stemme enten "Ja" eller "Nej". Et flertal i FOAs hovedbestyrelse anbefaler, at du stemmer "Ja".

FOA TV har produceret en lille video, hvor medlemmer og en tillidsrepræsentant fortæller, hvorfor de vil stemme ved urafstemningen. Se den på www.FOA.dk hjemmesiden ved at klikke på afspilningsknappen i boksen