OK-13: FOA fremme ved målstregen

Små løn- og pensionsstigninger, ekstra løn til elever, mere pension af aften- og nat-tillæg og mulighed for økonomisk støtte til efter- og videre-uddannelse er nogle af FOAs OK-resultater

FOAs overenskomstforhandlinger er tæt på at være helt i mål. Der er indgået forlig for næsten alle FOA faggrupper. Kun nogle ganske få grupper mangler, de færdigforhandles måske 2.-3. marts.

FOAs hovedbestyrelse drøfter resultatet af de mange forhandlinger på tirsdag og ventes at sende det til urafstemning kort tid efter med en anbefaling til medlemmerne om at stemme ja.

Det blev opnået

Her er en kort status over, hvad der er opnået for medlemmerne, hvis de siger ja ved urafstemningen:

• Alle vil opleve en lønstigning på omkring to procent over de næste to år. Den nøjagtige stigning afhænger af, hvor meget ordningen, der regulerer lønnen i forhold til de privat ansattes løn, giver.

• En lang række faggrupper vil derudover fra nytår få hævet lønnen med nogle hundrede kroner om året. Der er forskel på beløbet fra gruppe til gruppe. Hos nogle grupper sker stigningen ved at forhøje et tillæg til grundlønnen. Hos andre ved, at deres frit valgs-ordning forhøjes, og hvor den enkelte typisk vælger løn frem for pension.

• Hos enkelte grupper sker der i stedet en forhøjelse af deres pensionsbidrag.

• Ansatte i kommunerne får mulighed for at søge en ny fond, som FOA er med til at bestyre, om op til 25.000 kroner til efter- og videreuddannelse.

• De ansatte, der får aften- og nattillæg får hævet deres pensionsbidrag af tillæggene fra to til fire procent.

• Medlemmer på 60 år og derover får mulighed for at gå ned i tid ved at få mindre i pension.

• De faggrupper, der først får pensionsbidrag efter 12 måneders ansættelse, får nedsat denne såkaldte karenstid til 10 måneder.

• Eleverne får fra nytår hævet deres løn med over 700 kroner om året ud over de generelle stigninger, som alle ansatte får.

• De elevgrupper, der ikke tidligere fik løn under barsel, får det fremover.

• FOA skal have besked, inden en arbejdsgiver opsiger en elevaftale.

Det blev undgået

Ved forhandlingerne er det lykkedes FOA at afværge en række krav fra arbejdsgiverne:

• At fjerne den ordning, som regulerer de offentligt ansattes løn i forhold til de privat ansattes.

• At fjerne beskyttelsen af suppleanter for tillidsvalgte.

• At forringe arbejdstidsreglerne på døgnområdet, så arbejdsgiverne ville få mere frit slag til at ændre på vagtplaner.