Nulvækstmøde fredag 8. november - i FOA Forbundshuset

Sådan rammer nulvækst

Offentlig nulvækst frem mod 2020 vil føre til et fald i den offentlige beskæftigelse på 24.200 personer i forhold til i dag, konkluderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i ny analyse. Rådet har også et bud på, hvordan nulvæksten vil ramme:

Reduktionen i antallet af offentligt beskæftigede fordeler sig med 7.900 personer inden for pasning og pleje, ca. 5.700 inden for sundhed, 5.200 inden for undervisning og 5.400 i øvrig service.

Nulvækst var hovedtema på Venstres landsmøde, hvor partiet heftigt afviste AE-rådets analyse, og 10 økonomers udsagn til Berlingske, at nulvækst nødvendigvis ville føre til færre offentligt ansatte.

Efteråret er fyldt med besparelsesudsigter i budget 2014, Finanslovsforhandlinger, FOA-kongres og kommune- og regions-valg. - Disse vigtige emner sættes på dags¬ordenen ved nulvækstmødet

• Fredag 8. november 2013 i FOA Forbundshuset på Staunings Plads

Du og I kan tilmelde sig mødet hos FOA/KLS, Dorte på tlf. 46 97 15 07 eller mail ds016@foa.dk

I overskrifter vil vi bruge møderne til at sætte fokus på:

Budget 2014 – generelt og lokalt hos jer. Jeres erfaringer fra budgetprocessen, gode råd, udfordringer? Hvad kan vi gøre fremadrettet?

Foreløbige finanslovsudmeldinger – betyd¬ning for jer, hvad mener FOA?

Kommune- og regionsvalget: Hvordan sætter I velfærden og velfærdsforringelserne på dagsordenen?

Vi håber at se mange af jer til mødet. Skriv endelig, hvis I har spørgsmål eller gode input.
Nulvækstteamet / Ole (osje@foa.dk), Kasper (kman@foa.dk) og Anne-Mette (amst@foa.dk)


Få overblik over spare-iveren i kommunerne

Se FOAs nye oversigt over kommunernes spareforslagher.

Vi har knapt 40 kommuners spareforslag inde i oversigten pt. og den udbygges gradvist. Vi håber den kan bruges i jeres arbejde med de lokale budgetter og op til kommunevalget. Kontakt gerne nulvækst-teamet i FOA, hvis I har spørgsmål (Anne-Mette Steinmeier, Ole Jensen, Kasper Manniche).