Nu er det snart ferietid - bliver du syg i din ferie

Hvis du bliver syg efter feriens påbegyndelse, har du ret til erstatningsferie.

Den nye ferieregel fra maj 2012 giver dig, der har optjent ret til 25 dages ferie, ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. De 5 første sygedage er således en karensperiode.

Er der optjent mindre end 25 dages ferie, reguleres karensperioden forholdsmæssigt – eks. En ansat der har optjent 20 feriedage, har således ret til erstatningsferie efter 4 sygedage, dvs. maksimalt 16 erstatningsferiedage.

For at få ret til erstatningsferie, skal du melde dig syg over for arbejdsgiveren og samtidig søge læge, således at du kan dokumentere sygdommen fra første sygedag.

Du skal selv tage initiativ til og betale for lægeerklæringen, medmindre der på arbejdspladsen er truffet anden aftale herom.

Reglen om sygemelding og lægeerklæring gælder også under rejse i udlandet.

Ved raskmelding skal du som udgangspunkt møde op på arbejdet igen. Dette gælder selvom, du bliver rask inden for den periode, hvor du skulle have holdt ferie. Du har dog ret til at vælge at afholde resten af den planlagte ferie, hvis du ved raskmeldingen giver meddelelse herom til arbejdsgiveren.

Bliver du syg før ferien, har du fortsat ret til erstatningsferie for alle sygedagene.