Mimis kongrestale om mangfoldighed

Kære Dennis

Tak for en lang, mundtlig beretning her på FOA-kongressen. Hvor er jeg glad for at ku’ læse og forstå dansk, så jeg har forudsætningerne for at fatte, hvad du siger til os. Hvis ikke det var tilfældet, ville jeg være faldet i søvn eller måske blot gået min vej.

Kære kongresdelegerede - Sidst jeg tog ordet på FOA-kongressen for tre år siden, brugte jeg billedsprog om mig selv … som en døgnflue og derpå en grøn og irriterende spyflue. Denne gang er jeg nu blevet til en tordenflue - og ikke kun en, men en hel sværm af tordenfluer.

En sværm af tordenfluer - fordi jeg nu for tredje gang tager ordet på en FOA-kongres i forhold til FOA’s tilgang eller mangel på samme til mangfoldighed. Mangfoldighed i forhold til de mange medlemmer med anden etnisk baggrund end oprindeligt dansk, som trods deres manglende kendskab til den danske model - og her taler jeg ikke om gulddamen Sofie - eller til det danske sprog, alligevel vælger at blive medlem hos os i FOA.

I den skriftlige beretning fra side 84 -100 bliver der brugt ord som medlemmernes FOA 2015, serviceløfterne, au pair indsatsen, bredere og mere helhedsorienteret fokus på medlemsorganisering og fastholdelse - og på side 96 også det store ord ”Mangfoldighed”.

Der bliver skrevet og talt meget om alle disse emner, om alle de aktiviteter der har været sat i gang og forsøgt m.m.

Vi véd fra sidste kongres, at dér hvor vi i FOA har den største procentvise vækst i nye medlemmer er i gruppen af medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk.

Fra 2006 til 2012 havde vi i KLS ca. 33 procentmedlemmer med anden etnisk baggrund end dansk og i dag er tallet ca. 44 procent - så det går fremad! MEN trods denne viden bliver alle vores mange initiativer kun kommunikeret ud på dansk. Alligevel undrer vi os over, at der - trods alle de mange forskellige kursus-tilbud til medlemmer med anden etnisk baggrund - stadigvæk er så få, som aktivt tage del i fagforenings aktiviteter og lader sig vælge som tillidsvalgte med minoritets-baggrund.

Sprog, sprog og mere sprog er en forudsætning for at lære den danske model og meningen bag den at kende.

Kontakten med nye medlemmer går også via sprog. Blot fordi man ikke kan læse og tale dansk, er man som potentielt medlem stadigvæk interesseret i ”What is in it for me?” - før man vælger hvilken fagforening eller blot forening (her slår jeg korsets tegn – Vor herre bevares!), man vælger som sin.

I FOA/KLS har vi ca. 44 % medlemmer med anden etnisk herkomst end oprindelig dansk, og en del af dem vil måske præsentere sig selv på flg. sprog :

Kinesisk: ‘Wo jiao Mimi, wode gong hui shi FOA’

Fransk: ‘Bonjour mes amis, je suis Mimi, mon association professionnelle est FOA’

Engelsk: ‘Hallo, my name is Mimi and my trade union is FOA’

Og til sidst en lille hilsen fra en ung: ‘Now what’s up, kald mig Mims- mine homies er FOA’

Kan vi dog ikke blive enige om i FOA-sammenhæng - at producere noget materiale på forskellige hovedsprog, så de kan bruges i vores videre arbejde med at organisere flere af vores kollegaer, som ikke læser og forstår det materiale, vi for øjeblikket har liggende rundt omkring til ingen verdens nytte ?

Vi bør være nyskabende i vores materialer - også i forhold til de dansktalende unge såvel som ældre ikke-medlemmer, da vi som forbund har brug for dem alle.

Her til sidst, vil jeg blot sige:

In shalla - må min opfordring blive hørt.

Tak for ordet, siger tordenfluen.


Mimi Bargejani
Næstformand i FOA/KLS